Nyheter

Ikke rom for energieffektive studentboliger

Foto: Marianne Alfsen/Bellona

Publiseringsdato: 13. oktober, 2011

Skrevet av: Marianne Alfsen

Statsbudsjettets maksramme for hva hver nye studenthybel kan koste, gir ikke rom for å bygge energieffektivt, mener Bellona. 1000 studentboliger skal bygges årlig i Norge.

Bellona mener staten må gå foran og alltid legge til rette for å bygge energieffektivt når de planlegger sine rammer og overføringer.

– Men med kostnadsrammene det legges opp til for studentboliger, er det umulig å bygge energimerke A-bygg, altså bygg i øverste energiklasse. Faktisk er det knapt mulig å ha miljøambisjoner overhodet, mener Guro Nereng, rådgiver for energieffektivisering i Bellona.

Maksrammen blir liggende fast. I de store byene er rammen 700.000 per hybel, som blant annet inkluderer tomtekostnader. Det spiser opp en stor del av potten. I Trondheim utgjør tomtekostnaden opp til 20 prosent av totalkostnaden.

– Tomtekostnadene må holdes utenfor og rammene må økes, mener Nereng.

 I forslaget til 2012-budsjett bevilges heller ingen ekstramidler som Studentsamskipnadene kan bruke på å utnytte eksisterende teknologi og bygge energieffektivt.

– Ved å bygge energieffektive studenthybler, vil studentenes energibruk være lavere enn ellers. Det rettferdiggjør en høyere husleie og en større investering per hybel fra studentsamskipnadene, påpeker Nereng.