Nyheter

– Borten Moe slår inn åpne dører

Foto: Jan Lillehamre

Publiseringsdato: 28. februar, 2013

Skrevet av: Guro Nereng

- Det er svært ønskelig med tverrdepartementalt engasjement i nybyggpolitikk, men det framstår mildt sagt merkelig når ministeren har glemt å sjekke hva som er regjeringens gjeldende politikk med ansvarlig statsråd i Kommunal- og regionaldepartementet (KRD); Liv Signe Navarsete.

Det var i åpningstalen på Enovakonferansen at olje- og energiministeren brukte uforholdsmessig mye tid på å snakke om minstekravene for nybygg. Talen fremsto som synsing basert på det siste halvårets lettvinte avisoverskrifter. Hadde Borten Moe undersøkt med KRD ville han visst at mange av meningene han framla som nye grunner til «å tenke seg grundig om» allerede er forankret i det pågående arbeidet for 2015-forskriften for nybygg. Han ville visst at det nå utredes hvordan reglene kan tilrettelegge for mange løsninger, såframt det oppnås et tilstrekkelig lavt energibehov for bygget.

Nettopp for å signalisere at man sikter seg inn på et ambisiøst lavt energibehov har regjeringen valgt begrepet passivhusnivå. Dette i motsetning til passivhusstandard – et spesifikt byggkonsept med en rekke ambisiøse krav til bygningsdelene, som for eksempel hvor mye varme som kan lekke ut gjennom en vegg. Konseptet kalles passivt fordi energibehovet reduseres gjennom passive tiltak: Utnytting av solenergi, kompakt form og god isolasjon er noen. Man kan diskutere den pedagogiske siden ved å velge begrepet passivhusnivå, men etter dialog med KRD betviler ikke Bellona regjeringens mål om å stimulere til innovasjon og flere måter å bygge på.

Ett forbehold må imidlertid tas: Borten Moe snakket samme dag som talen ble holdt varmt om trekkfulle gamle hus i et intervju med Adresseavisen. Dersom han mener at framtida er trekkfulle bygg såframt de er forsynt med fornybar energi og fjernvarme, blir han nok skuffet. To tanker må kombineres: Robuste bygg med lavt energibehov som forsynes med fornybar energi. Innenfor denne rammen vil mange løsninger kunne utvikles.

Regjeringen la fram Stortingsmelding for bygningspolitikk i fjor sommer. Den ble forbilledlig utarbeidet med involvering av bransjeaktører. Alle berørte departementer var forventet å bidra til stortingsmeldingen, deriblant OED på grunn av sitt ansvar for Enova. Bellona er usikre på i hvor stor grad OED bidro og er derfor oppriktig glade for ministerens engasjement. Men nå når arbeidet med nye forskrifter er godt i gang og bransjen forbereder seg på nye krav er det svært uheldig at Borten Moe med sitt soloutspill sprer usikkerhet rundt regjeringens offisielle politikk. Inntil regjeringen eventuelt gir kontrabeskjed velger Bellona å se på dette som et arbeidsuhell fra Borten Moes side. Det bør bygg-, anlegg- og eiendomsbransjen også gjøre.

Denne kronikken sto på trykk i Nationen 28. februar 2013.