Nyheter

Kunnskapsmangel hindrer utslippsfrie byggeplasser

Kjetil Grude Flekkøy

Publiseringsdato: 22. august, 2017

Skrevet av: Kjetil Grude Flekkøy

Byggeplasser står for opptil 20 prosent av CO2-utslippet i de store byene, men utslippskutt hindres av kunnskapsmangel og vanetenkning. – Dette kan vi fikse, mener både bransjen, miljøfolk og politikere. Likevel drøyer mye.

Små elektriske anleggsmaskiner finnes på markedet allerede i dag. Oppvarming og byggtørking kan ordnes med fornybare løsninger. Men byggeplasser omfatter også transport av materialer, personer og avfall og mye annet.

– Utfordringene med utslippsfrie byggeplasser kan løses. Det var den enkle beskjeden fra innlederne på Bellona og Omsorgsbyggs seminar om temaet på Arendalsuka.

Per Morten Johansen - adm dir Omsorgsbygg - Dumt å kaste penger ut av vinduet, mente administrerende direktør i Omsorgsbygg, Per Morten Johansen. Photo:

– Byggeplasser: Skru av

Enkle grep kan monne mye. Strengere miljøkrav kan gjøre bygging billigere og entreprenørene mer konkurransedyktige.

– Det er egentlig ganske teit. Bygge- og anleggsbransjen har kastet penger ut av vinduet i mange år, sier Per Morten Johansen, administrerende direktør i Omsorgsbygg. De neste fem årene skal selskapet, en av landets største eiendomsforvaltere, bygge for 13 milliarder kroner. De leder an med miljøvennlige løsninger.

– Samtidig har ikke bransjen god nok oversikt over hvor store utslipp vi forårsaker; tall fra byggingen av Campus Evenstad viste at utslippene fra anleggsmaskiner alene var dobbelt så store som man anslo i forveien, sier Johansen.

Han mener svært enkle grep kan halvere utslippene, og peker blant annet på unødig tomgangskjøring.

– Da det var dieselforbud i Oslo, så jeg maskiner stå på tomgang på byggeplassene. Sånt tar seg ikke ut. Det er for lite tenkning om det å redusere utslippene.

Johansen mener man også må planlegge bedre, at det går med svært mye tid og penger på unødvendig transport av materialer, både til og rundt om på byggeplassen. – Det er det ingen grunn til. Alle taper på dette.

 

Vil ha krav

Johansen tror det vil ta tid å kutte alle utslippene som anleggsbransjen står for og nevner blant annet utslipp tilknyttet materialforbruk.

– Mange anleggsmaskiner, særlig hos småentreprenører, vil også fortsette gå på diesel lenge. De større kan lettere bytte til ikke-fossilt drivstoff, sier Johansen.

Bransjen er klar, mener Johansen. De ønsker strengere krav fra myndighetene, så lenge de er forutsigbare så konkurransen blir jevnbyrdig.

Oslo kommunen er en av dem som arbeidet mye for grønne løsninger, særlig etter at det rødgrønne byrådet tok over. Fossilfrie byggeplasser er blitt et krav, og det lønner seg.

– Da vi skulle bygge en ny barnehage på Tåsen, et plusshus, vektet vi pris bare 25 prosent. Det rare var at det gjorde prosjektet billigere, fortalte byråd for byutvikling, Hanne Marcussen. – Det samme har skjedd ved flere andre prosjekter.

 

Bedre planlegging kutter utslipp

Noen entreprenører har allerede funnet smartere løsninger, og de sparer tid og penger. Én av dem er NCC.

Stine Haugen bærekraftsjef NCC Photo:

– I ett av våre prosjekter var det trangt på området, så vi lagde en samlastingsterminal. Alt av materialer ble samlet der og pakket og merket med sted og etasje. På morgenen lå alt klart. Det halverte både transportbehov og –utslipp, forteller bærekraftsjef Stine Haugen i NCC.

Hun påpekte likevel at dette bare gjøres når man må. Det er ikke standard prosedyre.

I tillegg mente hun det er tilsvarende mye å hente på håndtering av masser, som grus og sprengstein fra byggetomter. – I dag får vi bare lov til å gjenbruke massene på den samme anleggsplassen, ellers må vi kjøre det vekk, ofte langt vekk. Kan vi ikke bruke det på andre byggeplasser i nærheten? Her må vi tenke på om og hvordan reglene kan endres.

 

Kan for lite, kunne vinne Europa

Utslippsfrie byggeplasser - Christian Eriksen Bellona Seniorrådgiver for energi i Bellona, Christian Eriksen. Photo:

– Men hvis mye kan gjøres så enkelt, hvorfor drøyer det? Svaret er manglende kunnskaper, krav og planlegging, sier Christian Eriksen, seniorrådgiver for energi i Bellona. En undersøkelse DNV GL har gjort for Energi Norge, Norsk Fjernvarme, Enova og Bellona viser at tre av fire i anleggsbransjen selv mener de vet for lite, og at både bransjens planlegging og krav fra byggherrer og myndigheter er for slappe.

– Samtidig er anleggsbransjen viktig både for klimaet og lokalmiljøet. Vi skal bygge mye over det neste tiåret, for 1000 milliarder kroner i Nasjonal transportplan og 140 milliarder i Statnetts nettutviklingsplan. Samtidig skal vi kutte kraftig i CO2-utslipp, sier han.

– I tillegg ligger det store muligheter i utslippsfrie løsninger. Også i Europa er interessen økende, og det å jobbe klimavennlig vil bli mer lønnsomt etter hvert som miljø vektes mer og mer i byggeprosjekter.