Nyheter

Bellonas CO2-rapport fikk strålende mottakelse

Stortingsrepresentantene Langeland, Klugeland og Onarheim under presentasjonen av Bellonas CO2-rapport.
Foto: Nils Bøhmer/Bellona

Publiseringsdato: 30. august, 2005

Skrevet av: Mette Martinsen

Både politikere, bransjefolk og presse var samlet da Bellona i formiddag lanserte sin nye rapport om CO2 til EOR på norsk sokkel.

 

 

Denne rapporten, som forfatterne har gitt undertittelen ”Verdiskapning og miljø hånd i hånd”, lanserer en helt ny tilnærmingsmåte til CO2-problematikken. Bellonas leder Frederic Hauge sa innledningsvis at Bellona i over ti år har arbeidet med jakten på løsningene og at det var en stor glede å presentere resultatet. Han sa videre at Bellona er vant til å bli ledd av, og at det forsåvidt tar av for forventningspresset. Men den som trodde han skulle le sist og best i dag, satte nok latteren fast i halsen. Hovedforfatter Viktor E. Jacobsen leverte nemlig en serdeles grundig presentasjon av det Bellona mener er mulig å få til i forbindelse med CO2 på norsk sokkel.

Bellonas forslag til opprettelsen av aksjeselskapet NOCO (for rensing) og statsforetaket CPETRO for distrubusjon og salg av CO2 ble presentert med en grundig foretningsmodell. – Det er dette vi vil ha som virkemidler, sa Jakobsen.

Positive politikere
Rapporten ble også særdeles godt mottatt av de politikerne som var til stede. Høyres Leif Frode Onarheim gratulerte Bellona og sa at dette er den første virkelig gjennomarbeidede rapporten som bringer dette på bane. –Hvis dette i nærheten stemmer, er det gledelig, sa Onarheim. Han sa videre at fordi det er mulig å se på beregningene og finne ut at dette lar seg gjøre, ser han mer optimistisk på å få Stortinget med på dette.

Heidi Sørensen (SV) gratulerte Bellona med rapporten og sa at dette er et stykke arbeid som Oljedirektoratet skulle ha gjort. – Dette viser tydelig at vi står overfor et veivalg, sa Sørensen, vi må satse på teknologien. Hun mente dette er et tungt innlegg i debatten, og med tanke på at vi kan eksportere teknologien er inntjeningsmuligheten antagelig enda større .

Også Klungland fra Arbeiderpartiet gratulerte Bellona med dagen. –Dette er veldig interessant, sa han, og la til at dette var akkurat en slik modell som AP lenge har ønsket seg. Hallgeir Langeland uttrykte fornyet optimisme og håp om politisk enighet fremover.

Både Venstre og Prosessindustriens Landsforbund har i løpet av dagen sendt ut pressemeldinger hvor de roser rapporten.

Frederic Hauge i Bellona sier til Bellona Web at rapporten er en milepæl. – Reaksjonene vi allerede idag har fått på rapporten fra fagmiljøene og politikerne gjør at vi skal klare å få dette til, sa Frederic Hauge.

Rapporten er nå ute til høring. En endelig og mer utfyllende rapport vil bli utarbeidet på bakgrunnen av denne høringen.