Nyheter

Bondevik parkerer Widvey

Publiseringsdato: 9. september, 2005

Skrevet av: Helle Veiersted

Ni dager etter publiseringen av Bellonas CO2-rapport parkerer nå Kjell Magne Bondevik Olje- og energiminister Thorhild Widvey. Et hasteutvalg ledet av Statsministerens kontor skal utrede mulighetene for gasskraftverk med CO2-rensing på Kårstø.

Bakgrunnen for oppnevnelsen av utvalget er at den nylig publiserte Bellona-rapporten ”CO2 til EOR på norsk sokkel – miljø og verdiskapning hånd i hånd” samt andre rapporter fra blant annet GassTEK, har dokumentert at bruk av CO2 fra gasskraftverk til meroljeutvinning kan bli svært lønnsomt for Norge. Samtidig har Olje- og energminister Thorhild Widvey vist svært liten interesse for denne løsningen, slik at Bondevik nå har sett seg nødt til å selv ta grep for å sikre en forsvarlig håndtering av dette i regjeringen.

– Bakgrunnen for at vi setter ned utvalget nå, er at det har kommet flere spennende rapporter om gasskraftverk med CO2-håndtering den siste tiden. Vi ønsker å gå seriøst inn i dette og se på mulighetene for dette, sier Bondevik til Aftenposten i dag.

Glad for Statsministerens kuvending
-Det er svært gledelig at regjeringen nå tar dette alvorlig, sier Bellonas Frederic Hauge. -Vi er klare til å gå i dialog med utvalget om hvilke grep som kan sikre det enorme potensialet som ligger i meroljeutvinning med CO2. Vi håper og tror at utvalget vil se behovet for en omfattende infrastruktur for CO2 der både eksisterende og planlagte utslipp blir fanget inn og levert på norsk sokkel, sier han.

Utvalget skal ledes av Venstres Gunnar Kvassheim, statssekretær ved Statsministerens kontor. Med seg i utvalget får han med seg statssekretærer fra Miljøverdepartementet, Finansdepartementet og Olje- og energidepartementet. Ifølge Kvassheim vil de publiserte rapportene være et viktig startpunkt for komiteens arbeid.

– Komiteen vil ta utgangspunkt i de rapportene som er gjort og vil også ha kontakt med de som har laget dem, sier Kvassheim til Bellona Web. Kvassheim sier utvalgets arbeid vil begynne umiddelbart etter valget.

Enorme statlige fortjenestemuligheter
Bellona mener det er svært viktig at utvalget ser de enorme fortjenestemulighetene dette kan generere for staten. I følge Hauge er det i all hovedsak staten, på grunn av beskatningen på sokkelen, som vil tjene på en slik satsning. Derfor må også staten ta sin del av investeringene og risikoen. – Det er godt dokumentert at hverken oljeselskapene eller gasskraftverkene kan løfte dette alene, sier han.

Bellona har i sin rapport dokumentert at en verdikjede som fanger inn 17 millioner tonn CO2 vil generere en verdiskapning på 1000 milliarder kroner over 40 år. Over halvparten av denne verdiskapningen kommer som statlige inntekter.

– Vi kan ikke vente at selskapene skal investere når inntektene går til staten, sier Hauge. Den norske stat investerer hvert år oppunder 20 milliarder kroner på sokkelen. Dette er investeringer som gjøres for å maksimere det norske folks petroleumsformue. Investeringer i infrastruktur for CO2 må sees i samme lys. Dette handler ikke om subsidier men om lønnsomme investeringer som staten kan ta på forretningsmessig grunnlag, sier han.

Hauge sier vider at det er urovekkende at Widvey har uttrykt skepsis til at staten skal investere i dette.

– Det er svært bekymringsfullt at Widvey, som kan sitte alene på sitt kontor og holde generalforsamling i PETORO, ikke forstår grunnleggende økonomiske sammenhenger på sokkelen, sier han. Staten har spilt og spiller fortsatt en stor rolle som deleier i norsk sokkel. Som eier er det Widveys plikt etter petroleumsloven, å forsøke å få opp mest mulig av oljen som ligger i feltene. Hvis ikke Widvey forstår at fordelingen av investeringer og inntekter på sokkelen er slik at bare staten kan løfte disse investeringene, bør det norske folk som eiere av den norske petroleumsformuen, være bekymret.

Bellona stoler nå på at det nyoppnevnte utvalget leverer varene.

-Heldigvis tar nå regjeringens ledelse affære i forhold til den uansvarlige passivitetet som Widvey har utvist. Dette er en prosess som er kompleks og som krever godt lederskap. Vi håper og tror at Gunnar Kvassheim vil lykkes i dette viktige arbeidet, sier Frederic Hauge, som legger til at utvalget må jobbe svært raskt.
– Stortinget har pålagt Regjeringen å legge fram forslag til hvordan dette senest i statsbudsjettet for 2006, sier Hauge.