Nyheter

Nye takter i Møre og Romsdal

Publiseringsdato: 8. september, 2005

Skrevet av: Mette Martinsen

Vil være først ute med CO2-frie gasskraftverk.

Etter å ha lest Bellonas CO2-rapport har nærings- og miljøutvalget i Møre og Romsdal på nytt satt gasskraftverk med CO2-rensing på dagsorden, ifølge Romsdals Budstikke. Rapporten konkluderer som kjent med at en verdikjede for CO2 til meroljeutvinning fra modne felt vil være svært lønnsomt, samtidig som Norge kan oppfylle sine Kyoto-forpliktelser på en lukrativ måte.

Flertallet i fylkestinget i Møre og Romsdal har tidligere sagt ja til bygging av gasskraftverk, det være seg med eller uten CO2-håndtering. Nå går altså saken en runde til, både i fylkesting og fylkesutvalg, takket være Bellonas rapport. I vedtaket fra nærings- og miljøutvalget heter det at Møre og Romsdal skal ha som ambisjon å være først ute med CO2-frie gasskraftverk.