Nyheter

Statoil vurderer etablering av CO2-verdikjede

Publiseringsdato: 28. oktober, 2005

Skrevet av: Helle Veiersted

I følge konsernsjef Helge Lund vurderer Statoil å etablere en verdikjede for CO2 til meroljeutvinning. - Et viktig skritt, sier Bellonas Viktor Jakobsen.

 

 

 

Uttalelsen fra Statoil-sjefen kom i forbindelse med en konferanse i London denne uken. I et innlegg om fremtidens energi- og miljøutfordringer for oljeindustrien sa Lund at neste seg for Statoil kan være å etablere en CO2-verdikjede hvor det, i tillegg til lagring, bygges inn en økt oljeutvinningseffekt. I følge Lund vurderer Statoil nå mulighetene for bruk av CO2 til økt oljeutvinning.

Bellona er svært glade for uttalelsen, som for øvrig er helt i tråd med anbefalingene som ble lagt frem i rapporten ”CO2 til EOR på norsk sokkel – miljø og verdiskapning hånd i hånd” i august i år. I rapporten dokumenterer Bellona at etableringen av en verdikjede for CO2 til meroljeutvinning på modne oljefelt vil generere stor verdiskapning i Norge, og at dette er den mest lønnsomme måten å oppfylle Norges Kyotoforpliktelser på.

– Gjennom Helge Lunds uttalelser i London konstaterer vi, og er svært glade for, at Statoil nå har gått offentlig ut og støttet Bellonas forslag om etableringen av en CO2-verdikjede i Nordsjøen, sier finansanalytiker Viktor Jakobsen i Bellona. – Det at Statoil som den største operatøren på norsk sokkel ønsker en slik etablering er et svært viktig skritt i realiseringen av en slik verdikjede, sier han.