Nyheter

Norge og England innleder samarbeid om CO2-deponering

Publiseringsdato: 1. desember, 2005

Skrevet av: Helle Veiersted

Olje- og energiminister Odd Roger Enoksen og den britiske energiministeren Malcolm Wicks mener CO2-deponering er et viktig virkemiddel for å bekjempe de globale klimaforandringene. I går undertegnet de en samarbeidsavtale for å fremme CO2-deponering i Nordsjøen.

 

 

 

Signeringen fant sted i London under en konferanse om CO2-deponering i Nordsjøen, der både Danmark, Tyskland, Nederland, Norge og Storbritannia var representert. Bellona mener avtalen representerer et steg i riktig retning for realisering av CO2-deponering og bruk av CO2 til meroljeutvinning i hele Nordsjøen.

– Dette er svært positivt, sier Bellona-rådgiver Viktor Jakobsen. – Konklusjonene i avtalen føyer seg inn i rekken av det Bellona tidligere har sagt.

Ikke i strid med konvensjonene
Den nye avtalen innebærer et formelt samarbeid mellom Norge og Storbritannia for å fremme CO2-deponering i Nordsjøen, og inneholder flere viktige elementer for å realisere dette. Blant annet slår avtalen fast at Norge og Storbritannias vurdering er at bruk av CO2 til meroljeutvinning (EOR) kommer under unntaksbestemmelsene i London- og OSPAR-konvensjonene. Dette betyr at man mener CO2 til EOR ikke er i strid med disse internasjonale konvensjonene, som er opprettet for å beskytte havområder mot dumping av forurensing.

Det har tidligere også vært en diskusjon om hvorvidt permanent lagring av CO2 i geologiske formasjoner er i strid med konvensjonene. Dette er det imidlertid ikke tatt stilling til i avtalen og det gjenstår dermed å avklare. Til tross for denne mangelen mener Jakobsen det man nå har kommet frem til er svært viktig. – Begge landene sier i denne avtalen at man i følge konvensjonene har full adgang til å bruke CO2 kommersielt, sier han.

Et annet viktig punkt i avtalen er at begge landene slår fast at det finnes et betydelig potensiale for bruk av CO2 til EOR. Av denne grunn er det bestemt at det skal opprettes en arbeidsgruppe med representanter fra begge land, som blant annet skal se på reguleringsregimet for CO2-deponering og meroljeutvinning i Nordsjøen.

Også andre land begynner nå å undersøke mulighetene for CO2-deponering med meroljeutvinning i Nordsjøen. Under konferansen presenterte en forsker fra Danske Geologiske Undersøkelser sine beregninger, som viste at det kan ligge et betydelig potensial for EOR på dansk sokkel. I tillegg uttrykte Nederland stor interesse for mulighetene som ligger i dette.

Jacobsen mener denne utviklingen er svært spennende, og ser store muligheter i det fremtidige CO2-arbeidet. – Ved å bruke CO2 til EOR vil man kunne bidra til å finansiere den langsiktige karbonlagringskjeden for Europa, sier Viktor Jakobsen.