Nyheter

Kick-off for Gassnova-rådet

Publiseringsdato: 16. januar, 2006

Skrevet av: Helle Veiersted

I forrige uke startet arbeidet i det nye Gassnova-rådet, der Bellona er med. Rådet skal bidra med faglige innspill til Gassnova i arbeidet med å utvikle en CO2-håndteringsstrategi i Norge.


Mandag og tirsdag i forrige uke var det ”kick-off” for det første møtet i Gassnova-rådet. Rådet består av 12 sentrale fagpersoner fra det offentlige, industrien og miljøvernorganisasjonene, og skal være strategisk rådgivende til Gassnova – statens senter for miljøvennlig gassteknologi . Rådets arbeidsoppgaver vil blant annet være å bidra til utviklingen av en helhetlig norsk CO2-håndteringsstrategi for gasskraft, samt å samle involverte aktører om realiseringen av dette målet.


Optimistisk

Beate Kristiansen er Bellonas representant i rådet. Hun mener samlingen av representanter fra et bredt spekter av viktige energi- og teknologiaktører gjør at alt ligger til rette for at Gassnova skal kunne operere og utvikle seg til det beste for samfunnet. – Jeg tror også at deltagerne har god egennytte av å utveksle synspunkter med andre aktører de sjelden diskuterer med i det daglige, sier Kristiansen.


Foruten Kristiansen fra Bellona, består rådet av Steinar Bysveen, administrerende direktør i EBL, Oscar Graff fra Aker Kværner, Pål Prestrud, administrerende direktør i Cicero, Dag Nummedal, Colorado School of Mines: Director Colorado Energy Research Institute, Gunnar Myrvang, Direktør i Statoil (leder for rådet), Sverre Aam, administrerende direktør i Sintef Energiforskning, Alexandra Bech Gjørv, direktør for ny energi i Norsk Hydro, Marit Lundteigen Fossdal, direktør i Norges Vassdrags og Energidirektorat og Lars Strømberg, direktør i Vattenfall. Etter planen skal rådsmedlemmene møtes to ganger i året.