Nyheter

C02-nytt

Publiseringsdato: 5. juli, 2006

Skrevet av: Ola Innset

Det er stor avktivitet på CO2-fronten I disse dager. Først ute var EU med planer for CO2-rensing, nå følger OPEC-landene etter.

– Det skjer mye, og det skjer fort, konkluderer Aage Stangeland, fagmedarbeider i Bellona.
Mandagens Aftenposten kunne melde at OPEC nå ønsker å samarbeide med EU og norske selskaper om rensing av CO2, for så å bruke gassen til å øke utvinningen fra oljefeltene. Den 21. September inviterer EU og OPEC til konferanse i Riyadh, dit skal blant annet Shell og Statoil for å presentere planene om gasskraftverk med CO2-rensing på Tjeldbergodden hvor CO2-gassen skal brukes til å utvinne mer olje fra feltene Draugen og Heidrun.

Mangler i Gasscos rapport
OPEC-landene hopper altså på CO2-rensings-toget bare en måned etter at Gassco konkluderte med at CO2-rensing ikke var bedriftsøkonomisk lønnsomt.
– Ut fra forutsetningene Gassco fikk fra myndighetene er vi enige i konklusjonen til Gassco, men forutsetningene som ligger til grunn for rapporten er mangelfulle. Blant annet ser ikke rapporten på mulighetene for å inkludere flere oljefelt i en verdikjede. Det ville være mer naturlig å fordele investeringsbelastningen over flere felt, slik som Statoil og Shell jo planlegger med sitt prosjekt på Tjeldbergodden hvor CO2 skal injiseres i både Draugen og Heidrun. Bellona har i sin CO2 rapport presentert en modell hvor staten bidrar aktivt med investeringer og tilrettelegge av infrastruktur for CO2-rensing. I tillegg tas det høyde for både inntekter fra meroljeutvinning samt statens skatteinntekter, og Bellonas rapport konkluderer da med at en CO2 verdikjede vil være lønnsom.

Pionérer
Bellona begynte å jobbe med CO2 til EOR (Enhanced Oil Recovery) allerede for ti år siden. Teknologien går i korte trekk ut på å fjerne CO2 fra store utslippskilder, som f.eks. gasskraftverk, for så å bruke gassen til å utvinne mer olje fra oljefeltene. De siste årene har det vært en voldsom utvikling på området. Først innad i Norge med Bellona som aktiv pådriver. Siden har det spredt seg til EU, og nå altså OPEC-landene.
– Det er veldig spennende at land utenfor Europa nå også viser interesse for dette. Vi er selvsagt veldig glad for at utviklingen nå går i tråd med våre synspunkter, sier Stangeland.

Skagerrak Energi
I tillegg til interessen for CO2 internasjonalt har det også vært en spennende utvikling her i Norge. I forrige uke søkte Skagerrak Energi om konsesjon til å bygge gasskraftverk med full CO2-rensing i Grenland.

– Dette er veldig positivt. Faktisk foreslo vi nettopp dette i rapporten vi laget i vår. Men for at dette skal kunne realiseres må staten etablerer en verdikjede for CO2 som omfatter Grenland. Dette viser hvor viktig det er at staten spiller en aktiv rolle i etablering av nødvendig infrastruktur for fangst, transport og injeksjon av CO2, sier Stangeland.

Så lenge staten er blant de aktørene som vil få stor inntekter fra en CO2 verdikjede, så bør også staten ta på seg en stor del av de investeringer og den risiko som er nødvendig for å få på plass CO2 verdikjeden.