Nyheter

Haga støtter EU-kommisjonens klimaforslag

Publiseringsdato: 7. mars, 2008

Skrevet av: Eivind Hoff

Under en høring om CO2-håndtering som Bellona arrangerte denne uken i Europaparlamentet i Brussel uttrykte olje- og energiminister Åslaug Haga sin begeistring for Europakommisjonens klimapakke.

Bellona arrangerte høringen sammen med Chris Davies, medlem av Europaparlamentet for de britiske liberaldemokratene. Davies ble nylig utpekt til Europaparlamentets saksordfører for det ferske direktivforslaget fra Europakommisjonen om geologisk lagring av CO2.

Full av lovord

Haga deltok i panelet under høringen, og var full av lovord for Kommisjonens ambisiøse planer:

[picture1]– Norge ønsker EUs lederskap i klimakampen, og forslagene i Kommisjonens klimapakke velkommen, sa hun under høringen.

 

Haga satt i panelet sammen med blant andre Bellona-leder Frederic Hauge og medlemmer fra Europaparlamentet Rebecca Harms fra De Grønne i Tyskland og Jerzy Buzek fra European People’s Party (EPP).

Stor interesse

De omkring 120 deltakerne på en ellers travel dag i EP vitnet om at CO2-håndtering vekker stadig større interesse. Debatten viste også enighet om at sikker CO2-håndtering er noe alle støtter.

– Jeg kan ikke si at jeg er imot CO2-håndtering, men De Grønne er en av de politiske grupperingene som har vist størst skepsis til CO2-håndtering, sa Rebecca Harms.

Harms understreket sin bekymring for sikkerheten ved transport og lagring av CO2. Iain Wright fra British Petroleum (BP) delte ikke denne skepsisen.

– Du sier du er bekymret for at fremtidige generasjoner skal måtte håndtere CO2-lekkasjer, men jeg mener det er mer bekymringsverdig for fremtidige generasjoner om CO2 slippes rett ut i atmosfæren, sa Wright.

Fjerne CO2 fra lufta

– Miljøvernere som ikke er for CO2-håndtering, tar ikke den globale oppvarmingen på alvor, sa Frederic Hauge i Bellona, som forklarte hvordan CO2-håndtering på kraftverk drevet av biomasse vil netto ”suge ut” CO2 fra lufta:

– Den CO2 som biomassen absorberer i sin vekstfase kan takket være CO2-håndtering bli fanget i forbrenningsprosessen og lagret for all fremtid, forklarte Hauge.

Finansiering av demoanlegg

Diskusjonen fokuserte på finansiering av de 10-12 fullskala demonstrasjonsanleggene som EU har bestemt at skal bygges. Det er foreløpig uklart hvor pengene skal komme fra.

Jan Panek fra Europakommisjonen pekte på medlemslandene og de enorme fremtidige auksjonsinntektene de vil få gjennom salg av klimakvoter fra 2013, men flere deltakere mente EU måtte bidra med substansielle bidrag.

– Å satse på finansiering fra medlemslandene medfører veldig stor usikkerhet. Regjeringer kommer og går hele tiden. Deres løfter vil ikke gi nok trygghet for industrien om at støtteordningene vil være der når de begynner å lagre CO2. Finansiering gjennom EU vil gi større forutsigbarhet, sa Hans van der Loo fra Shell.

Polsk forslag

Den tidligere polske statsministeren Jerzy Buzek er Europaparlamentets saksordfører for en melding fra Kommisjonen kalt ”Strategic Energy Technology Plan” (SET-Plan). Planen handler om hvordan EU kan hjelpe blant annet CO2-håndteringsteknologi frem mot kommersialisering.

Buzek fortalte under høringen at han nylig hadde foreslått at EU burde bevilge 10 milliarder euro over en fem-årsperiode til teknologiene som er omtalt i SET-Plan. Det vil imidlertid kreve enighet også fra medlemslandene.

På rekordtid

Chris Davies sa han ønsket å få vedtatt direktivet om geologisk lagring av CO2 på rekordtid, innen Europaparlement-valget i juni 2009.

Frederic Hauge er enig i at det må komme et vedtak raskt på plass:

– Europaparlamentet og Ministerrådet må nå komme fram til enighet om direktivforslagene fra Kommisjonen, sa Hauge.