Nyheter

Skal fange 130 millioner tonn

Publiseringsdato: 29. mai, 2008

Skrevet av: Ola Innset

CO2-håndtering blir et av de fremste våpnene i kampen mot klimaendringene. Dersom alle prosjektene som er planlagt gjennomføres i full skala vil det i løpet av de neste 12 årene fanges over 100 millioner tonn CO2 bare i Europa.

– Dette viser tydelig at motstandernes påstander om at CO2-håndteringsteknologien kommer for sent til å kunne være med å bidra i klimakampen overhodet ikke stemmer, sier Bellona-leder Frederic Hauge.

Mange prosjekter

Bellona har laget en oversikt over alle de planlagte CO2-håndteringsprosjektene i Europa. Per i dag er det planlagt hele 34 prosjekter som vil kunne være i drift innen 2015. 7 av disse er i Tyskland, mens Storbritannia også har 7. Norge kommer inn på lista med de to prosjektene på Kårstø og Mongstad.

De to neste årene vil kun et prosjekt per år bli satt ut i livet, mens det eksploderer i 2011, da hele 8 nye prosjekter har planlagt oppstart.

I studien har Bellona gått ut i fra at alle anleggene som skal ha CO2-håndtering vil få full rensing. Listen over de planlagte prosjektene stammer opprinnelig fra den tyske kullasossiasjonen.

Avhengig av støtte

– Det er mange prosjekter på gang, men det er avgjørende at disse nå får politisk drahjelp og støtte slik at de blir gjennomført, sier Frederic Hauge.

– Politikerne må legge til rette for at næringsinteresser og politikk her kan samarbeide om å løse vår tids største utfordring. Våre studier viser at CO2-håndtering er absolutt avgjørende dersom vi skal nå FNs klimapanels mål om å begrense den globale oppvarmingen til 2 grader celcius.

Ny studie

I forbindelse med sommerens CC8-konferanse i Sarpsborg lager Bellona en ny rapport om hvordan verdens klimagassutslipp kan kuttes med 50 til 85 prosent innen 2050, slik FNs klimapanel anbefaler for å unngå høyere oppvarming enn 2 grader.

Som vist i Bellonas studie vil det ikke være mulig å nå dette målet uten å ta i bruk CO2-håndteringsteknologi.

Viktig våpen

– For å få bukt med klimaendringene må vi flytte hele energiproduksjonen over fra fossile til fornybare energikilder, sier Hauge.

– Men det er dessverre helt urealistisk at vi kan få til denne massive omstruktureringen raskt nok til å unngå de farligste klimaendringene. Derfor er vi nødt til å bruke CO2-håndteringsteknologi på kullkraftverk og gasskraftverk, sier han.

– Dette er et nytt og viktig våpen i klimakampen, og det vil være katastrofalt å ikke benytte seg av det.

I dokumentet ”CCS projects in Europe” kan du se detaljert info om alle CO2-håndteringsprosjektene som er planlagt i Europa per dags dato. Last ned dokumentet ved å bruke linken til høyre på siden.