Nyheter

EU forventer at Norge renser CO2 fra gass

Frederic Hauge, leder Miljøstiftelsen Bellona.
(Foto: Anne Karin Sæther/Bellona)

Publiseringsdato: 15. mars, 2010

Skrevet av: Annicken Vargel

EU skal finansiere demonstrasjonsprosjekt med CCS på kull. De forventer at Norge tar seg av CCS-prosjektene på gass!

EUs energi- og klimapakke fra 2008 inneholdt en mekanisme for å finansiere verdens største demonstrasjonsprosjekt for fullskala fangst og lagring av CO2. Detaljene om hvordan pengene skulle distribueres ble klart den 6. februar i år og i mai vil Kommisjonen utlyse prosjektene.

Finansiere femti prosent

Ved å øremerke inntekter fra salg av CO2-kvoter vil EU finansiere opptil femti prosent av kostnadene for opp til 12 fullskala CCS-anlegg. Disse prosjektene vil bli utført på kull, men det står I uttalelsen at man også behøver testing på gass.

– Norge har gått veldig høyt ut på banen og annonsert at vi skal bygge fullskala demonstrasjonsanlegg for CCS på Mongstad og Kaarstø. Nå må vi leve opp til forventningene og målsettingene vi har satt, sier Frederic Hauge, leder i Bellona og viseformann i den europeiske teknologiplattformen for CO2-håndtering (ZEP).

Avhengig av Norge

Scott Brockett, seniorrådgiver for Kommisjonens generaldirektorat for miljø uttaler:
– Det norske demonstrasjonsprogrammet, som er uavhengig av og i tillegg til NER 300, vil fokusere på CO2-rensing av gass og er en nøkkelkomponent i den totale demonstrasjonsanleggdekningen.

Leve opp til løfter

Å demonstrere CO2-rensing på gass er et sentralt element i Europas strategi for CO2-håndtering.

– Verden forventer at Norge lever opp til løftene sine. Vi har et ansvar for å utvikle denne teknologien, sier Hauge.

EUs finansieringsordning ikke kan brukes i Norge, men denne avgjørelsen er fattet i dialog med norske myndigheter.

– Norske myndigheter har vært klar over dette hele tiden, og det har vært en forutsetning at Norge selv skal betale for testingen og oppskaleringen i Norge, sier Hauge.

Utvelgelse av de første åtte prosjektene finansiert av EU vil bli annonsert før utgangen av 2011. Anleggene må stå ferdige innen utgangen av 2015.