Nyheter

36 mrd. skal deles ut

Illustrasjon: ZEP

Publiseringsdato: 11. november, 2010

Skrevet av: Andreas Kokkvoll Tveit

EU sendte tirsdag ut den etterlengtede invitasjonen til å søke om midler fra den nye potten for CCS- og fornybar-prosjekter. – Dette er et historisk framskritt, sier Frederic Hauge.

Etter lang tids tautrekking ble EU-landene i desember 2008 enige i et spørsmål av stor betydning for utviklingen mot et lavutslippssamfunn. De vedtok da å opprette en pott for støtte til storskala-demonstrasjonsanlegg for karbonfangst og -lagring (CCS) og innovative fornybar energi-prosjekter.

Tirsdag denne uken kom utlysningen av midlene, og lovende prosjekter kan med det konkurrere om tildelinger tilsvarende 36 milliarder norske kroner. Sammen med sine allierte i ZEP – Den europeiske teknologiplattformen for CO2-håndtering – har Bellona i lang tid presset på for denne satsingen.

– Dette er historisk for klimaløsningen CCS og en stor seier for ZEP, sier Bellona-leder Frederic Hauge, som selv har vært sentral i arbeidet som viseformann i ZEPs hovedstyre.

Tror på mange søknader

Allerede om en måned skal EUs medlemsland rapportere om hvor mange prosjekter som vil forsøke å bli tildelt støtte.

– Vi håper å se så stor konkurranse som mulig om midlene. Dessuten håper vi at det vil komme søknader som fører frem til verdens første karbonnegative prosjekt, sier Hauge.

I et slikt prosjekt vil CCS kombineres med bioenergiproduksjon: Først fanger og lagrer man CO2-utslippene fra kraftverket. Når landarealet som biomassen er hentet fra vokser til igjen, blir CO2 bundet i den nye vegetasjonen. Da blir de totale klimagassutslippene negative, noe som innebærer at det kan produseres energi samtidig som klimagassutslippene blir kuttet.

– EU i førersetet

EUs klimakommissær Connie Hedegaard mener støttemekanismen er et svært viktig steg fremover.

– Dette kan sikre at EU beholder førerposisjonen når det gjelder klimavennlig teknologi, sier hun i en pressemelding.