Nyheter

Ei god framtid er CO2-negativ

фото: iisd.ca

Publiseringsdato: 14. juni, 2011

Skrevet av: Anne Karin Sæther

På sin 25-årsdag 16. juni arrangerer Bellona konferansen “The Future is Carbon Negative”. Karbonnegative løsninger kan spille en avgjørende rolle i klimakampen – og omfavnes nå av blant andre FNs klimasjef Christiana Figueres.

På dagen 25 år etter at Bellona ble stiftet arrangerer miljøstiftelsen en internasjonal klimakonferanse der hovedteamet er CO2-negative – eller karbonnegative – løsninger.

Den karbonnegative løsningen Bellona har jobbet mest med er kombinasjonen av bærekraftig biomasse og CO2-håndtering. Biomasse trekker til seg CO2 mens den vokser og hvis biomassen brukes i et kraftverk der CO2-utslippene fanges og lagres trygt, vil man produsere karbonnegativ energi. Energien er ikke bare utslippsfri, den sørger for at utslippene går i minus.

FNs klimasjef ble engasjert

FNs klimasjef, Christiana Figueres, innledet i forrige uke det internasjonale møtet for klimaforhandlinger i Bonn ved å si at det må utvikles teknologier for å suge CO2 fra atmosfæren. Ifølge IEA har de globale klimagassutslippene økt hele 1,6 gigatonn det siste året, og i et intervju med the Guardian sa Figueres at karbonnegative løsninger trengs for å forhindre de mest dramatiske konsekvensene av global oppvarming

En drøy uke tidligere hadde Frederic Hauge snakket med Figueres om temaet i Brussel, under et rundebordsmøte ledet av Figueres og EUs klimakommissær Connie Hedegaard, der Bellona-lederen var en av de få deltakerne.

– Det var veldig inspirerende at Figueres var så nysgjerrig på karbonnegativ energi, og at hun nå gikk ut og la så mye vekt på denne løsningen lover godt, sier Hauge.

– Karbonnegative løsninger betyr på ingen måte at vi kan slappe av på andre fronter, men så skremmende som scenarioene for klimaet er nå, må vi ta i bruk alle gode våpen – i stort monn, sier han.

Fem års arbeid

Bellona begynte å jobbe med karbonnegativ energi for fem år siden og Hauge holdt sine første internasjonale foredrag om temaet i 2007, på Google Zeitgeist-konferansen og på generalforsamlingen i EUs teknologiplattform for CO2-håndtering (ZEP). Her kan du se Zeitgeist-foredraget:


Bellonas utgangspunkt var rapporten fra FNs klimapanel som kom i 2007 og gjorde det klart at det var nødvendig med dramatiske reduksjoner av klimagassutslippene. I 2008 presenterte Bellona rapporten ”How to combat global warming”, som både viste hvordan det er mulig å møte den enorme utfordringen og hvor viktig karbonnegativ energi vil være.

Bellona har jobbet i internasjonale fora med tematikken over flere år, blant annet i EUs teknologiplattform for CO2-håndtering (ZEP), der Hauge har vært viseformann siden 2007. I 2009 ble Hauge invitert inn i ledelsen i EUs teknologiplattform for biobrensler, og på initiativ fra Bellona ble en felles arbeidsgruppe med representanter fra begge teknologiplattformene etablert i år. Et sentralt tema i “Joint Task Force” vil være kombinasjonen av bærekraftig biomasse og CO2-håndtering.

I år har også Bellona-lederen fått et nytt toppverv i EU, som rådgiver for energikommissær Günther Oettinger. En gruppe på 15 eksperter skal gi Oettinger råd om klimakutt i europeisk energisektor, og for Bellonas del vil karbonnegativ energi være et sentralt tema for arbeidet i denne eksklusive gruppen.