Nyheter

Flere gigatonn CO2 kan suges ut av lufta

Fotograf: Erik Thallaug

Publiseringsdato: 16. juni, 2011

Skrevet av: Anne Karin Sæther

Potensialet for karbonnegative løsninger er enormt. Ifølge en rapport presentert av Tim Dixon i IEA GHG på dagens Bellona-konferanse er det fullt mulig å fjerne så mye som 3 gigatonn fra atmosfæren.

Bellona fyller 25 år i dag – og arrangerer konferansen ”The Future is Carbon Negative”.

Karbonnegative løsninger vil kunne spille en veldig viktig rolle i klimakampen i årene framover. Gjennom denne typen løsninger – som fjerner mer CO2 fra atmosfæren enn de slipper ut – kan så mye som tre gigatonn CO2 fjernes hvert år.

Det tilsvarer rundt 10 prosent av de årlige utslippene av CO2, slik nivået er i dag.

Sniktitt på rapport

Rapporten om dette potensialet er laget av selskapet Ecofys og en underavdeling av Det internasjonale energibyrået (IEA) som heter IEA GHG.

– Klimascenarioene viser at vi vil trenge disse teknologiene. Karbonnegative løsninger kan få stor betydning og trenger politikernes oppmerksomhet, sier Tim Dixon fra IEA GHG.

Utslippene går i minus

Karbonnegative løsninger er løsninger som fjerner mer CO2 enn de slipper ut.

Planter og annen biomasse trekker til seg CO2 mens de vokser. Hvis man tar ut CO2-en når biomassen brukes til å lage biodrivstoff eller strøm i et kraftverk, og lagrer denne CO2-en trygt, langt nede under bakken, har man laget karbonnegativ energi: Utslippene går i minus.

Bellona Europas Tone Knudsen startet sesjonen som hadde navnet ”To Bio or Not to Bio: Growing Green and Prosperous” under dagens konferanse.

bodytextimage_111606-Tone-carbon-neg-1..jpg Photo: Fotograf: Erik Thallaug

Hun viste til at det finnes områder der det er veldig vanskelig å fjerne klimagassutslippene, som landbruk og dyr. I andre sektorer, som flytransport, vil det ta noen år før det fossile drivstoffet er byttet ut med fornybart drivstoff.

Ettersom behovet for reduksjoner i klimagassutslippene er så overveldende, minst 85 prosent må vekk innen 2050,  og fordi det i noen sektorer er vanskelig å fjerne alle utslippene, må noen sektorer gå i minus, forklarte Knudsen.

Bærekraftig biomasse

Bellona har jobbet med karbonnegative løsninger i fem år allerede, men som Knudsen pekte på er ikke Bellona alene om å ha stor tro på denne type løsninger.  Ecofys og IEA GHG er også sterkt engasjert, og det samme er menneskene bak Sahara Forest Project.

En av hovedutfordringene med karbonnegative løsninger er å skaffe nok bærekraftig biomasse.

Sahara Forest Project (SFP) byr på løsninger på dette. SFP, et prosjekt som Bellona er en del av, kombinerer en rekke ulike miljøteknologier for å lage ren energi, mat og ferskvann i ørkenområder, ved å bruke saltvann, CO2 og solskinn.

På Bellonas konferanse forklarte daglig leder Kjetil Stake hvordan saltvannsdrivhus i ørkenen kan brukes til å gro store mengder alger, som vil være en viktig del i en karbonnegativ verdikjede.

Grønn ørken

bodytextimage_110616-Joakim-Hauge.jpg Photo: Fotograf: Erik Thallaug

I dag ble også nyheten om at Bellona, som en av partnerne i Sahara Forest Project, skal etablere et test- og demonstrasjonssenter i ørkenen i Quatar.

Gjødselselskapene Yara og Qafco går samtidig inn som samarbeidspartnere.

Administererende direktør i Sahara Forest Project, Joakim Hauge, kunne i dag samtidig presentere gjødselselskapene Yara og Qafco som nye samarbeidspartnere.