Nyheter

CO2-utslipp skal renses på Norcem

Publiseringsdato: 29. august, 2011

Skrevet av: Ruth Lothe

For første gang skal CO2-rensing ved en sementfabrikk studeres nærmere. Pilotprosjektet skal utføres på Norcem sementfabrikk i Brevik i Porsgrunn kommune.

Fabrikken i Brevik er på lista over de ti største punktutslippene i Norge, og det eneste som ikke er olje- eller gass-relatert. I 2008 ble det sluppet ut 812 000 tonn CO2 fra sementfabrikken.

Til sammenligning slipper oljeraffineriet på Mongstad ut 1 437 633 tonn.

Pilotprosjekt

Norcem har fått pengestøtte fra Gassnova til et pilotprosjekt  for å teste ut mulighetene for å fange de skyhøye CO2-utslippene. En mulighetsstudie ble satt i gang i desember i fjor og når den er klar skal Norcem i samarbeid med Alstom og Aker Clean Carbon bygge og drive selve testsenteret.

Direktør Per Breivik i Norcem sa til Teknisk Ukeblad tidligere i år at:

– Får vi til dette tror jeg testsenteret kan være klart siste kvartal 2013.

Budsjettet er på 13,5 millioner kroner og Gassnova har gitt tilsagn på 50 prosent av dette.

En aktiv pilot

Norcem har vært tidlig ute med å redusere utslippene fra den delen av sement-produksjonen som krever forbrenning. Norcem har gjort en betydelig innsats for å få inn en høyere andel biomasse i sin forbrenning og har kuttet 40% av utslippene fra fossilt brensel.

Også European Cement Research Academy  (ECRA), har engasjert seg i CCS-prosjektet og bidrar med finansiell støtte fra de største sementprodusentene samt fra The World Business Council for Sustainable Development/ The Cement Sustainability Initiative (WBCSD/CSI).

CCS-snøballen ruller videre

Teknologi for å rense CO2-utslipp kan nå også bli en realitet for andre industrivirksomheter enn de som er relatert til olje, gass og kull.

– Det er mye sementindustri i Europa og i resten av verden. Når det er slik at selve prosessen med å lage sement og betong gjør at det må slippes ut CO2, er det på høy tid at teknologi for å rense CO2-utslippene i slik industri blir anvendt, sier Gøril Tjetland, CCS og energirådgiver i Bellona.

Bellona jobber også med å finne løsninger for å redusere CO2-utslipp i aluminiumsfabrikker.

– CO2-mengdene som blir fanget kunne bli brukt til å fremme veksten til planter i drivhus eller til å tilføre kullsyre i brus og øl. Men dette er ikke hovedhensikten med prosjektet, det er forholdsvis små mengder CO2 som vil bli fanget her.

Sementproduksjon i Norge

Sement har vært produsert siden 1841 her i Norge, mye lenger enn landet har vært olje- og gass produsent. Sement har alltid vært et viktig produkt og vil fortsette å være det også inn i et framtidssamfunn som er basert på fornybar energi.

– Både nå og i et fremtidig lavutslippssamfunn er det viktig å rense utslippene fra sementindustri, avslutter Gøril Tjetland.