Nyheter

Ny dokumentasjon gir støtte til månelandingen

Publiseringsdato: 29. august, 2011

Skrevet av: Andreas Kokkvoll Tveit

Ferske forskningsresultater viser at CO2-fangst på Mongstad ikke representerer noen helsefare. – Nå må regjeringen gi full gass i renseprosjektet, sier Bellonas Erlend Fjøsna.

Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) har fått ny dokumentasjon om risikoen ved bruk av aminer i CO2-fangst.

De nye beregningene om utslipp fra CO2 Technology Centre Mongstad (TCM) gir mye lavere konsentrasjoner av nitrosaminer og nitraminer enn tidligere antatt.

– Ingen teknologiske hindre

Det er nettopp disse utslippene som ble oppgitt som årsak da regjeringen i mars enda en gang utsatte månelandingsprosjektet på Mongstad.

Bellona, som stilte seg sterkt kritiske til det manglende vitenskapelige grunnlaget for utsettelsen, mener de nye resultatene var som forventet.

– Enda en gang får vi støtte for det vi alltid har hevdet i denne saken: Utfordringene med aminbasert CO2-fangst er fullt ut håndterlige. Det er ingen teknologiske hindringer i veien for rensingen på Mongstad, bare politiske. Dette er en marsjordre om å få fart på prosjektet igjen, sier Fjøsna.

Vil ikke overskride maksgrenser

I et brev til miljøverndepartementet skriver Klima- og forurensingsdirektoratet følgende:

“Basert på all ny kunnskap som har kommet det siste året, sammen med beregningene som NILU har gjort for de spesifikke utslipp TCM forventes å ha, vurderer Klif det som overveiende sannsynlig at vi vil kunne sette utslippskrav til et fullskala CO2 fangstanlegg basert på aminer, som innebærer at Folkehelseinstituttets anbefalte maksimale konsentrasjoner for nitrosaminer og nitraminer ikke overskrides.”

Dermed har saken om renseprosjektet på Mongstad tatt et langt steg fremover:

Som Klif selv skriver i brevet, har Miljøverndepartementet tidligere bedt om “tilbakemelding når Klif kan si at de helse- og miljømessige utfordringene ved bruk av amin i CO2 fangst er så avklarte at de [Klif] mener de vil være ‘i stand til å stille håndterbare utslippskrav til et fremtidig fullskala CO2-renseanlegg’.”