Nyheter

Minimal risiko ved bruk av amin-teknologi

Foto: tcmda.com

Publiseringsdato: 31. mai, 2012

Skrevet av: Ruth Lothe

Bellona er glad for at det nå ettertrykkelig slås fast at det ikke vil være helserisiko knyttet til CO2 fangst ved Mongstad teknologisenter. Dette er konklusjonen fra en svært omfattende miljøundersøkelse, som nå presenterer sine rapporter.

I underrapporten fra NILU slås det fast at selv i et «worst case scenario» vil spredningen av aminer være langt under de strenge grenseverdiene som myndighetene har satt.

Teknologisenteret Mongstad (TCM) skriver i en artikkel at: 

«Forskningsresultatene bekrefter at utslipp fra TCM ikke vil ha negative konsekvenser for mennesker eller miljø».

Bekrefter tidligere studier

Miljøundersøkelsenens konklusjoner støtter fullt og helt hva Bellona hevdet allerede i slutten av 2010.

– Vi baserte våre anbefalinger på en rekke studier foretatt både i Norge og internasjonalt, sier Erlend Fjøsna, leder for CO2 fangst og lagring i Bellona.

– Det var klart allerede da at en eventuell helserisiko knyttet til bruk av aminer ikke var reell, og ikke et holdbart argument for utsettelsen av fullskala anlegget på Mongstad.

Ingen grunn til utsettelse

– Myndighetenes og Statoils påstander ble møtt med undring i miljøene i Europa den gang, og det er gledelig at dette kapittelet nå endelig kan lukkes, avslutter Fjøsna.

Det er nå svært sannsynlig at faktiske målinger etter at rensingen har pågått en tid, vil bekrefte de ekstremt lave verdiene.

Kontaktperson for pressen:

Erlend Fjøsna, erlend@bellona.no, 903 60 777