Nyheter

Bellona gir råd til EUs visepresident

Bellona-leder Frederic Hauge synes det er rart at statsminister Erna Solberg ikke har greid å finne en eneste sak som kutter Norges utslipp, slik Venstre krever.
Bellona-leder Frederic Hauge synes det er rart at statsminister Erna Solberg ikke har greid å finne en eneste sak som kutter Norges utslipp, slik Venstre krever.
Bellona

Publiseringsdato: 22. mai, 2015

I dag møter Bellona-leder Frederic Hauge EU-kommisjonens visepresident Maroš Šefčovič, for å gi råd om co2-fangst og -lagring.

Šefčovič har ansvar for å bedre Europas energieffektivitet og -sikkerhet (Energiunionen) og har bedt om råd angående CO2-fangst og -lagring (CCS).

– Denne teknologien vil være helt sentralt for å realisere Energiunionen og for å nå de globale klimamålene. FNs klimapanel bekrefter dette. Uten denne teknologien vil det være 70 prosent dyrere for EU å nå klimamålene og 50 prosent dyrere å nå de globale klimamålene, sier Bellona-leder Frederic Hauge.

I EU-systemet har Bellona fått rollen som en av de tyngste fagrådgiverne på dette feltet. Hauge er glad for at CCS nå anerkjennes på de høyeste politiske nivå i EU, med eksplisitt støtte fra både visepresident Šefčovič og energikommisær Miguel Arias Cañete.

– CCS er den mest kostnadseffektive måten å stoppe utslipp fra EUs kraftproduksjon på. Mange EU-land er fortsatt avhengige av fossilt brensel, og trenger CO2-fangst for å få ned sine utslipp. Det er også den eneste måten å redusere utslipp fra for eksempel sement- og stålproduksjon, sier Frederic Hauge.

Han gleder seg også over at ledende land som Storbritannia tar nye steg fremover. I går bevilget Storbritannias Energi- og klimadepartement 29mill NOK for å kartlegge lagringskapasitet i Nordsjøen. Bellonas vurderinger viser at en CO2-lagringsindustri i Nordsjøen vil kunne bli på størrelse med dagens olje- og gassektor.

Bellonas rapporter viser også at det haster med å komme i gang for å holde tritt med EUs mål om reduksjon i karbonutslipp.

– Investeringene bør skje fra 2019 om EU skal nå sitt mål om å være utslippsfritt innen 2050, sier Hauge.

 

  • Det er i dag 22 storskala CCS-prosjekter i drift eller under bygging i verden. 14 prosjekter er under planlegging. Kanadiske Boundary Dam er det nyeste (startet oktober 2014).
  • I Europa satses det på prosjektene Peterhead, White Rose og Don Valley (UK) og ROAD (Nederland).