Nyheter

Bellona jubler for Oslos nye miljøplan

Fagsjef i Bellona, Hallstein Havåg.
Fagsjef i Bellona, Hallstein Havåg.
Bellona

Publiseringsdato: 19. oktober, 2015

Skrevet av: Bellona

- Oslo tar klimaansvar der regjeringen ikke klarer det, sier Bellona-fagsjef Hallstein Havåg om de rødgrønnes nye miljøplan for Oslo.

– Dette er tydelige og ambisiøse klimamål. Men denne planen kan Oslo bli blant de fremste i verden på klimavennlig byutvikling, sier Bellonas fagsjef Hallstein Havåg.

Blant tiltakene som får Bellona til å juble, er halvering av klimagassutslippene innen 2020, konkrete tiltak for å redusere biltrafikken, ny T-banetunnel og ansvarlig offentlig eierskap. Målene for utslippsreduksjoner ambisiøse, men realistiske. (se flere tiltak under).

– Det er dessverre altfor sjelden at man ser konkrete tiltak i politikken, og ikke bare fromme ønsker. Dette byrådet sier rett ut at de vil prioritere fotgjengere, syklister og kollektivreisende, og vil sørge for restriksjoner for privatbilismen og kutte lokal luftforurensing kraftig. Nå forventer vi kraftfulle tiltak for nullutslippskjøretøy i alle sektorer, også utenfor sentrumsområdet. Det burde selvsagt vært gjort for lenge siden, for det er helt nødvendig både for helse, miljø og trivsel i hovedstaden vår, sier Havåg.

Bellona er også særlig glade for å få gjennomslag i saken om CO2-fangst på forbrenningsanlegget på Klemetsrud. Forbrenningsanleggetstår for 10 prosent av de årlige CO2-utslippene i Oslo. I byrådserklæringen legger det påtroppende byrådet press på regjeringen i dette arbeidet.

– Her går byrådet mye lenger etter noen ukers forhandlinger, enn regjeringen har klart etter to år med utsettelser og utredninger, sier Havåg. En halvering av klimautslipp innen 2020 er avhengig av at CO2-fangst på Klemetsrud blir en realitet. Vi støtter fullt opp om dette, og er overbevist om at også nasjonale myndigheter ser verdien av et slikt fyrtårnprosjekt i hovedstaden, sier Havåg.

Bellona vil selvsagt følge nøye med på hvordan de gode intensjonene blir fulgt opp i praksis.

– Plattformen er god, men det er nå arbeidet starter. Vi vil selvfølgelig følge nøye med gjennomføringen. Mange av tiltakene er gratis, og burde være mulig å gjennomføre raskt, sier Havåg.

 

Du kan lese hele byrådserklæringen her!

 

Her er noen av de viktigste punktene:

 • Halvere klimautslippene innen 2020. 95 prosent av alle uttslippene skal bort innen 2030.
 • Oslo sentrum skal bli bilfritt innenfor Ring 1 i løpet av perioden.
 • Fjerne alle gratis p-plasser i Oslo sentrum. Fjerne p-plasser som kommer i konflikt med sykkelveiutbygging.
 • Det blir ingen utbygging av E18 vestover.
 • Forsere ny T-banetunnel
 • Oslo trekker alle sine investeringer fra selskaper som produserer fossil energi.
 • Biltrafikken skal reduseres med 20 prosent inne denne perioden.
 • Innføre rushtidsavgift i samarbeid med Akershus.
 • Minst 60 kilometer sykkelvei i denne perioden.
 • Innføre støtteordning for å få fart på elsykkelsalget.
 • Forsere planene om et anlegg for CO2-fangst og -lagring ved gjenvinningsanlegget på Klemetsrud.