Nyheter

Kom på frokost: Muligheter med nordisk CO2-håndtering

Publiseringsdato: 27. november, 2017

Skrevet av: Kjetil Grude Flekkøy

Innen 2045 skal Sverige være klimanøytralt, og hvordan blir CO2-fangst og -lagring avgjørende for å få det til? Hva bør de nordiske landene gjøre, blant annet for å dele regninga? Kom på frokostseminaret torsdag 7. desember i Oslo.

Kulturhuset – Youngs gate 6 i Oslo (2. et)

7. desember kl 08:00 (frokost fra 07:30)

Påmelding: Klikk her…

Hva er CCS? Se nederst

 

Bør Norden ha en felles infrastruktur for CO2-fangst, -transport og -lagring (CCS)?

CO2-utslipp-Norden CO2-utslipp i Norden: Størrelsen på prikkene angir mengden av klimagassen som slippes ut på hvert sted.
Klikk for større kart.

Innen 2045 skal Sverige være klimanøytralt og deretter CO2-negativt.
Hvordan skal det skje?
Og hvorfor er CO2-fangst og -lagring avgjørende?

Norge skal ha en fullskala CO2-håndtering klar i 2022. Dette vil inkludere et gigantisk undersjøisk CO2-lager.

 • Kan Sverige og andre nordiske land bli med på laget?
 • Kan de dermed bidra til å dele kostnadene for CO2-rensing og -lagring i Norden?
 • Hvilke fordeler har det for økonomi og arbeidsplasser?

Johan Hultberg, en av hovedpersonene bak Sveriges ambisiøse klimaplan. Han vil ha mer samarbeid om CO2-håndtering i Norden, og kommer til Oslo for å fortelle hvorfor. Flere nordiske aktører kommer for å diskutere sine visjoner og ambisjoner.

 

CCS-seminar politikere Fra venstre: Johan Hultberg fra Nya Moderaterna, Elisabeth Undèn fra Miljöpartiet Göteborg, Lars Haltbrekken (SV) og Espen Barth Eide (Ap).

Du møter blant andre:

 • Johan Hultberg, medlem av Riksdagen for Nya Moderaterna
 • Elisabeth Undén, Göteborgs Energi og Miljöpartiet Gøteborg
 • Espen Barth Eide, stortingsrepresentant, Arbeiderpartiet
 • Lars Haltbrekken, stortingsrepresentant, SV
 • Eirik Folkvord Tandberg, Fortum
 • Trude Sundset, adm.dir., Gassnova
 • Jonas Helseth, Bellona Europa

Det blir diskusjon med publikum etter hovedinnleggene.

Seminaret gjennomføres på norsk og svensk.

 

FAKTA – Karbonfangst og -lagring = CCS = CO2 Capture and Storage

 • CO2 er en klimagass. For mye CO2 i atmosfæren bidrar kraftig til temperaturøkning.

 • CCS: Går ut på å fange/hente ut karbondioksid (CO2) fra for eksempel industrirøyk.

 • Fanget CO2 kan pumpes ned i for eksempel gamle olje- og gassreservoarer under Nordsjøen, noe som kan gi grunnlag for mange tusen arbeidsplasser.