Nyheter

Fredrikstad vil fange CO2

Frevar

Publiseringsdato: 26. januar, 2018

Skrevet av: Kjetil Grude Flekkøy

Fredrikstad skal bli karbonnegativt – eller klimapositivt. Renovasjonsselskapet Frevar og Borg havn vil gå sammen for å fange CO2, ”et klimatiltak man ikke kommer utenom”.

Akkurat som andre slike andregg, slipper industrien og avfallsforbrenningsanlegget på Øra ut mye CO2. Men: Den er forholdsvis grei å fange.
Nå vil Fevar og Borg havn samarbeide med Fortum Oslo varme om CO2-fangst. Fortum-anlegget er pekt ut som ett av tre anlegg for fullskala CO2-fangst i Norge.

– Anleggene her i Fredrikstad kan bidra stort til å nå de norske klimamålene, sier seniorrådgiver for CCS i Bellona, Olav Øye.

  • CCS = Carbon capture and storage = CO2-/karbonfangst og -lagring
  • Les mer om mulighetene med CCS

 

Fjerner CO2 fra atmosfæren

Olav Øye ccs-rådgiver Bellona Seniorrådgiver for CO2-fangst og -lagring, Olav Øye.

Anlegg for avfallsforbrenning er svært godt egnet for CO2-fangst. Fordi mye av avfallet er biologisk, kan slike anlegg til og med bli CO2-negative – eller klimapositive:
Ved å fange CO2en fra forbrenning av av avfallet, tar man CO2en ut av kretsløpet, og man ender med netto mindre CO2 i atmosfæren.
Hvor klimapositiv CO2-fangsten blir, avhenger dermed av andelen biologisk avfall. Ifølge Frevar inneholder avfallet der opptil 60 prosent bio-avfall.

 

– Regjeringen må sikre CO2-fangst

Hvis Norge skal innfri Parisavtalen, er det ikke nok å kutte utslipp med elbiler, bygge ut vind-, vann- eller bølgekraft eller å bygge ut kollektivtrafikken. Siden man ikke kan stanse alle utslipp, må man også ta mye CO2 ut av naturens kretsløp, og det kan altså skje på Øra.

Også Bellona har engasjert seg i CCS-prosjektet i Fredrikstad.

– Næringslivet vil ha CO2-fangst. Nå må regjeringen og oljeminister Søviknes sikre penger til å fullføre CCS-satsningen i Norge, sier fagsjef i Bellona, Runa Haug Khoury.

Frevar energigjenvinning Fredrikstad Fortum Bellona - Nå må regjeringen sikre penger til å fullføre CCS-satsningen i Norge, sier fra venstre Fredrik Hellstrøm fra Frevar, Runa Haug Khoury fra Bellona og Pål Mikkelsen fra Fortum. Credit: Erlend Johansen

Fra Øra til havbunnen

Nylig signerte renovasjonsanlegget Frevar og Borg havn en intensjonsavtale med Oslo kommune og Fortum Oslo varme.

  • CCS er nødvendig for å nå FNs klimamål.
  • De går ut på å begrense temperaturøkningen på jorda til under 2 – helst under 1,5 – grader.

Hvis planene kommer i mål, skal CO2 hentes ut av røyken fra Frevar, Bio-EL og eventuelt andre lokale bedrifter. Deretter vil CO2en bli komprimert og mellomlagret før den kan skipes ut fra Borg havn.

Derfra er en god mulighet å sende den for permanent lagring i gamle reservoarer under havbunnen i Nordsjøen.

 

Arbeidsplasser

Samarbeidet mellom Øra og Klemetsrud kan bety en milliardinvestering i CO2-fangst i Fredrikstad.

Det kan også bety mange nye arbeidsplasser i en rekke bedrifter.

Energigjenvinningsanlegget i Fredrikstad Energigjenvinningsanlegget Frevar i Fredrikstad. Credit: Frevar

Forbrenningsanleggene hos Frevar og Bio-EL Fredrikstad produserer 150.000 tonn CO2 årlig; i tillegg kan flere Øra-bedrifter bli med. Sammen med 400.000 tonn som kan fanges på Fortums anlegg på Klemetsrud i Oslo, kan det samles godt over en halv million tonn.

Dette er betydelig, selv om veitrafikken i Norge i fjor genererte oppunder 10 millioner tonn CO2.

 

Nyttig for hverandre

Ifølge avtalen skal CCS-klyngen på Øra og ”CCS karbonfangst Oslo” utveksle erfaringer, finne mulige synergier, tekniske løsninger og ikke minst: Kartlegge hvordan en terminal og lager kan bygges opp.

– Det er svært positivt om Øra og Klemetsrud samarbeider. Volumene blir større, og erfaringene kan overføres både mellom dem og til andre industrier, sier Olav Øye.

 

Skuffet over regjeringen

Finansieringen er likevel ikke helt i havn. Regjeringen har tidligere signalisert at minst ett fullskala CO2-fangstanlegg skal bygges innen 2021. Blant andre Bellona har argumentert for at alle de tre planlagte anleggene på Klemetsrud, hos Norcem i Brevik og Yara i Porsgrunn bør bygges – blant annet fordi anleggene er så ulike at man har mye å lære fra hvert enkelt, samtidig som tre anlegg gir mer valuta for pengene.

Styreleder i Frevar, Victor Kristiansen, sier til Fredrikstad blad at han også hadde forventet tydeligere løfter om karbonfangst i regjeringserkløringen fra Høyre, Frp og Venstre. Han har likevel stor tro på å lykkes, fordi, som han sier, det ikke finnes noen vei utenom karbonfangst.