Nyheter

– Advarer mot CO2-gjenbruk som alternativ til lagring

<small><i>Olav Øye, seniorrådgiver, klima og industri.</small></i>
Olav Øye, seniorrådgiver, klima og industri.

Publiseringsdato: 7. mai, 2020

Skrevet av: Olav Øye

EU-kommisjonens ekspertgruppe advarer mot «urealistisk» potensial for gjenbruk av CO2. Studien bekrefter Bellonas argumentasjon om at gjenbruk ikke må ses på som et alternativ til permanent lagring.

1,5-gradersmålet forutsetter halvering av globale utslipp innen 2030. Fra 2050 må vi i sum fjerne CO2 fra atmosfæren, og fangst og lagring av CO2 (CO2 Capture and Storage, eller CCS) er nå anerkjent som et sentralt tiltak i Norge og i EU for å nå disse målene.

Flere aktører jobber i dag med industrielle initiativer for å gjenbruke, ikke lagre, CO2. Derfor har EU-kommisjonen bestilt en ny studie om hvordan man skal regne på klimagevinsten ved gjenbruk av CO2, eller CO2 capture and utilisation (CCU) på engelsk.

Kan skape mer klimaendringer

Studien bekrefter Bellonas argumentasjon om at CO2-gjenbruk ikke må ses på som et alternativ til permanent lagring. Forfatterne advarer blant annet mot «urealistisk» potensial for at CCU-produkter skal erstatte konvensjonelle produkter.

Ettersom få CCU-produkter lagrer CO2 permanent, argumenterer forfatterne for at en forsinkelse av CO2 til atmosfæren til og med kan skape mer klimaendringer enn den gjør i dag. Grunnen er at klimasystemet om 50 eller 100 år kan være mer destabilisert enn i dag. Det vil si at utsatte utslipp fortsatt kan skape betydelig skade for klimaet, selv om utslippet ikke blir regnet med i dagens livvsyklusanalyser. Derfor foreslår forfatterne at CO2 som blir fanget, brukt og sluppet ut igjen om mindre enn 500 år skal regnes som utslipp i dag.

Bellona mener bruk av CO2 i visse tilfeller kan gi klimagevinst. Men en mulig gevinst hviler tungt på flere forutsetninger. Studien anerkjenner også dette.

Ser på hele livssyklusen for brukt karbon

Studien anbefaler å se på hele livssyklusen for CCU-produkter. Dette inkluderer CO2-kilden og innsatsfaktorer som forårsaker indirekte CO2-utslipp. Strømproduksjon er spesielt vektlagt. Studien konkluderer også med at de beste CO2-kildene er de som har høyest konsentrasjon av CO2. Desto lavere konsentrasjon av CO2, desto høyere blir energibruken for å skille ut CO2-en.

Forfatterne ramser opp en rekke aspekter som må beskrives. Dette inkluderer blant annet CO2-kilde; fangst og kompresjon; rensing og transport av CO2-en; omgjøring fra CO2 til produkt; hydrogenproduksjon; og resirkulering av produktet.

Se også: Counting Carbon: a liftecycle assesment guide for plastic fuels (Bellona Europa, Zero Waste Europa og Rethink Plastic Alliance, 2020)

Basert på egne beregninger, blant annet i rapporten The ‘Power To Liquids’ Trap (2017), har Bellona en rekke ganger tilbakevist påstander der såkalt syntetisk drivstoff, basert på hydrogen og fanget CO2, framstilles som en klimaløsning for transportsektoren. Bilprodusenten Audis fronting av «wunderdiesel» er et eksempel på dette.

Se også: Keeping business as usual: CO2 avoidance in the EU ETS Monitoring and Reporting Regulation (Bellona Europa 2019)

Liten gevinst uten overskudd av strøm
Strøm er den viktigste innsatsfaktoren for flere mye omtalte CCU-produkter, som for eksempel drivstoff og kjemiske produkter. Flere seksjoner i studien framhever det store behovet for elektrisitet. Forfatterne anbefaler at en livvsyklusanalyse beskriver energibehovet i detalj. Innkjøpsavtaler (Power Purchase Agreements, PPA), for eksempel med opprinnelsesgarantier for fornybar strøm, regnes ikke som en god løsning, med mindre det gjelder utbygginger av ny kapasitet.

En viktig konklusjon i studien er at CCU fort kan gi lite gevinst dersom det ikke er overskudd av strøm.