Nyheter

Gir ikke opp rensing på Klemetsrud

Olav Øye, seniorrådgiver CCS
Olav Øye, seniorrådgiver CCS

Publiseringsdato: 16. november, 2021

Skrevet av: Signy Fardal

– Nå må Regjeringen og Oslo kommune i samarbeid sørge for å finne midler til bygging av Klemetsrud-prosjektet. Dette må med allerede i neste års statsbudsjett, sier Bellona-stifter Frederic Hauge.

EU-kommisjonen sa i dag nei til å støtte Fortum Oslo Varme sitt CO2-fangstprosjektet på Klemetsrud. Prosjektet er av stor betydning for utslippskutt ved avfallsforbrenningsanlegg globalt, og Bellona mener det er skuffende at EUs innovasjonsfond velger å ikke støtte det.

EUs innovasjonsfond gir nær 11 milliarder kroner til avkarbonisering, inkludert flere CO₂-fangstprosjekter.
– Norge blir kanskje sett på som et land som har råd til å betale for dette selv, sier Hauge.

Innovasjonsfondet støtter til sammen syv prosjekter, og flere av disse er CCS-prosjekter (karbonfangst og -lagring) andre steder i Europa.

–Det er svært positivt at flere CO2-fangstprosjekter har fått støtte. Dette vil gi karbonfangst og -lagring en bredere forankring i resten av Europa. Viktigst av alt er kanskje at Norge med Langskip-prosjektet har tatt det første steget og begynt å bygge CO2-lager som andre land kan bruke. Da kommer industrien løpende med fangstprosjekter, sier seniorrådgiver i Bellona, Olav Øye.

Statssekretær Amund Vik i Olje- og energidepartementet sa nylig at håpefulle CO2-fangstprosjekter i Norge må konkurrere om midler i Enova og EUs innovasjonsfond. Bellona ønsker større visjoner fra den nye regjeringen.

–CO2-fangst og -lagring gir store klimakutt per krone. Problemet er at statens eksisterende virkemidler er for puslete når vi trenger minst 10 nye fangstanlegg innen 2030, og Norge skal kutte tre millioner tonn CO2 hvert år, sier Øye.

Bellona har i mange år jobbet for å fremme fangst og lagring av CO₂ som klimaløsning, og miljøstiftelsens kontorer i Brussel, Nederland og Berlin har vært involvert i flere av prosjektene som nå får støtte fra EUs innovasjonsfond.
–Det er positivt at Fortum vil gå videre med prosjektet og søke alternativ finansiering, sier Frederic Hauge.