Nyheter

Bellona søker fem nye rådgivere

Bli med på Bellona-laget du også.
Bli med på Bellona-laget du også.

Publiseringsdato: 3. februar, 2023

I løpet av våren skal Bellona ansette fem nye medarbeidere. – Vi har en enorm jobb å gjøre i klimakampen, med nye og interessante tema å ta tak i, sier fagsjef Christian Eriksen.

I løpet av våren skal Bellona øke fagstaben betydelig. – Vi trenger flere ressurser inn i kampen for klima og miljø, sier fagsjef Christian Eriksen.

Miljøstiftelsen bygger videre på arbeidet innen bioøkonomi og karbonfangst og -lagring.

– Bellona tar mål av seg å identifisere og skalere de viktigste løsningene for klima og miljø. Vi er en organisasjon med ledende kompetanse innenfor mange av de fagfeltene som er viktige for å finne løsninger på klimakrisen. På flere områder trenger vi mer kapasitet og kunnskap for å løfte arbeidet vårt ytterligere. Det er en økende pågang fra aktører innen både næringsliv og offentlig sektor, akademia og sivilsamfunn, sier Eriksen.

Fagstaben innen Bioøkonomi søker:

Ledig stilling: Marinbiolog

Ledig stilling: Prosjektleder

Ledig stilling: Fagrådgiver på livssyklusanalyse (LCA)

Fagstaben innen Karbonfangst og lagring søker:

Ledig stilling: Rådgiver på karbonfangst og -lagring (CCS)

Ledig stilling: Rådgiver på karbonfjerning (CDR)

Om Bellona

Miljøstiftelsen Bellona er en uavhengig ideell stiftelse med mål om å løse klima- og miljøproblemene. Siden 1986 har Bellona vært engasjert i de viktigste miljøspørsmålene nasjonalt og internasjonalt, og er anerkjent for sin teknologiforståelse og løsningsorienterte tilnærming. I dag jobber ca. 60 ingeniører, biologer, økonomer, jurister, statsvitere og journalister på våre kontorer i Oslo, Brussel, Berlin og Vilnius, og vi har representanter i flere EU-land og i USA.