Nyheter

Klare anbefalinger til regjeringens arbeid med karbonfangst-politikk

Eivind Berstad, teamleder CCS, Bellona
Eivind Berstad, teamleder CCS, Bellona

Publiseringsdato: 28. april, 2023

Skrevet av: Signy Fardal

Pressemelding fra Bellona:

18 industriaktører med Norsk Hydro og Eramet i spissen har sammen med Miljøstiftelsen Bellona fremmet forslag til regjeringens arbeid med karbonfangst- og lagring.

–Først og fremst er det er behov for offentlig støtte til å tette gapet mellom kostnaden for CO2-utslipp og kostnaden for CCS. Det er det viktigste regjeringen kan gjøre for å oppnå Norges klimamål, slår teamleder for CCS i Bellona Eivind Berstad fast.

Industrielle aktører som planlegger, piloterer eller gjennomfører karbonfangst- og lagringsprosjekter (CCS) har samlet seg rundt åtte anbefalinger til regjeringens videre arbeid med CCS i veikartet for grønt industriløft.

Aluminiumsprodusenten Norsk Hydro har CCS som en sentral del av sin klimastrategi og har stort behov for CO2-lager.

Liv Rathe Liv Rathe, Norsk Hydro

–Myndighetene bør formalisere ambisjonsnivået for den CO2-lagringskapasiteten Norge skal kunne tilby og sette en ambisjon for når dette bør være på plass for norsk industri. Det er viktig å skape trygghet for retningen og for å muliggjøre investeringsbeslutninger for CCS, sier klimadirektør i Hydro, Liv Rathe.

Eramet Norway har besluttet å bygge et pilotanlegg for karbonfangst i Sauda, med mål om å være i gang med CCS innen 2028.

– Den norske prosessindustrien produserer metaller og materialer som trengs i klima- og energiomstillingen, vi har det laveste fotavtrykket i våre bransjer, og vi er i posisjon til å lede an i arbeidet med teknologiske løsninger som CCS, som skal føre oss til netto null utslipp. Økt produksjon av fornybar energi i Norge er en avgjørende forutsetning for at industrien skal lykkes både med CCS og videreutvikling av smelteverkene, sier strategi- og kommunikasjonsdirektør i Eramet Norway, Kåre Bjarte Bjelland.

Aktørenes anbefalinger til regjeringens videre arbeid med CCS:

  1. Etablere systematisk støttesystem for CCS.
  2. Øke tilgang på CO2-lager.
  3. Etterspørre lavutslippsprodukter.
  4. Øke krafttilgang.
  5. Utrede CCS som supplement og alternativ til elektrifisering med kraft fra land.
  6. Utvikle rammeverk for CO2-fjerning.
  7. Sørge for forutsigbarhet i CO2-relaterte kostnader.
  8. Øke forskning, utvikling og pilotering.

Les hele brevet til olje- og energiminister Terje Aasland og klima-og miljøminister Espen Barth Eide her:

Anbefalinger til regjeringens videre arbeid med karbonfangst- og lagring