Nyheter

– Et sterkt team  

Cathrine Ringstad, Olav Øye, Mats Rongved og Eivind Berstad.
Cathrine Ringstad, Olav Øye, Mats Rongved og Eivind Berstad.
Foto: Ingrid Kristensen Hauge

Publiseringsdato: 27. september, 2023

Skrevet av: Signy Fardal

Karbonfangst og -lagring (CCS) er et av de viktigste tiltakene for å nå klimamålene. Norge må få i gang gode industriprosjekter og CCS-politikk raskt. Derfor har vi doblet vårt team i Oslo, sier teamleder for CCS i Bellona, Eivind Berstad. 

Denne høsten har CCS-teamet i Oslo fått to nye medarbeidere, og totalt er det nå over 10 personer i Bellona internasjonalt som jobber systematisk med å fremme løsninger for dette klimatiltaket i Tyskland, Nederland, Belgia, Øst-Europa og EU generelt. I Oslo teller teamet nå fire.  

–Vi er et sterkt faglig team som har kompetanse til å foreslå politikk som er forenlig med vitenskapen.  Og industrien trenger en miljøorganisasjon som forstår helheten og som kan pushe dem til å gjøre miljøvennlige og nødvendige valg. Vi skaper også arenaer for å diskutere utfordringer og løsninger, og dette skal vi bygge videre på og gjøre enda mer framover, sier teamleder Berstad.  

Norge må få i gang gode industriprosjekter og CCS-politikk raskt, mener Bellonas CCS-team. Fra venstre Olav Øye, Cathrine Ringstad, teamleder Eivind Berstad og Mats Rognved. Foto: Ingrid Kristensen Hauge

Eivind er sivilingeniør i industriell kjemi og bioteknologi. Han har jobbet i prosessindustrien og har erfaring fra petrokjemisk og fornybar industri. I tillegg har han fem års erfaring som konsulent og verifikatør innen klimakvotesystemet til EU (EU ETS), bærekraftsrapporter, internasjonal klimalovgivning, offentlige anskaffelser og integrity due diligence. Eivind har jobbet i Bellona siden 2020. 

– Det skjer så mye 

CCS-teamet i Oslo består også av seniorrådgiver for klima og industri, Olav Øye. Han har en mastergrad i EU-studier fra Université libre de Bruxelles, og har arbeidet med EUs klima- og energipolitikk for rådgivningsselskapet Brusselkontoret. Olav har også jobbet som journalist og har vært studenttillitsvalgt på lokalt, nasjonalt og europeisk nivå. Olav har jobbet i Bellona siden 2015, og har jobbet med flere forskningsprosjekter innen CCS. Han har også vært koordinator for Bellonas arbeid opp mot FNs klimaforhandlinger.  

Cathrine Ringstad begynte i teamet som seniorrådgiver CCS sommeren 2023. Hun har en sivilingeniørgrad i fysikk og matematikk, og en PhD i petroleumsrelatert bergmekanikk fra NTNU. Hun har lang erfaring med petroleumsrelatert forskning og utvikling innen temaene bergmekanikk, geofysikk og reservoarteknologi. Cathrine kom til Bellona fra SINTEF, hvor hun jobbet med problemstillinger knyttet til geologisk lagring av CO2 og hva som kreves i forhold til utvikling og drift av et CO2-lager. I tillegg har hun hatt ansvaret for etablering og drift av Svelvik CO2 Field Lab, et feltlaboratorium for utvikling av metoder og teknologi for overvåkning av CO2-lagre. Det siste året arbeidet hun med å kartlegge CO2-kilder, -lagre og transportløsninger i områdene rundt Middelhavet og Østersjøen.  

– Det skjer så mye innen CO2- fangst og lagring nå, og jeg hadde lyst å komme tettere på der utviklingen skjer. I Bellona jobber jeg blant annet med rammeverk for CO2-lager med mål om å få på plass flere lagre, først og fremst på norsk sokkel, men også andre steder i Europa, sier hun. Cathrine vil også holde følge med på det som skjer innen forsking og utvikling av CCS. 

– Spennende 

Mats Rongved begynte i stillingen som rådgiver CCS i Bellona i august. Han er utdannet sivilingeniør i petroleumsteknologi fra NTNU, med en påfølgende doktorgrad fokusert på anvendelse av petroleumsteknologi innenfor jordvarme og CCS. Videre har han en bachelor i marinvitenskap fra UNSW i Sydney, og flere års erfaring som lærer. 

– Karbonfangst og –lagring er et viktig bidrag for å redusere verdens klimagassutslipp og et fagfelt i rask utvikling. Jeg syns det var spennende å følge med på hvordan Bellona har bidratt til å sette CCS på agendaen både i Norge og i EU. Når jeg nå er på Bellona sitt CCS-lag får jeg anledning til å påvirke utviklingen, særlig innen hydrogenproduksjon og CO2-lager, og det er tilfredsstillende, sier han.