Nyheter

Kan kutte 10 prosent av utslippene

Seniorrådgiver Cathrine Ringstad på Bellonaforum om blå strøm.
Seniorrådgiver Cathrine Ringstad på Bellonaforum om blå strøm.
Foto: Bellona

Publiseringsdato: 29. november, 2023

Skrevet av: Signy Fardal

Ved å ta i bruk CCS på sokkelen kan Norges CO2 -utslipp reduseres med 10 prosent  innen 2030. Det er en av konklusjonene i rapporten «Blå strøm -norsk sokkel» som ble lansert på Bellonaforum i dag.

Rapporten, som er en forstudie for gasskraftverk med CCS – også kalt blå strøm, er utarbeidet i samarbeid mellom Bellona, Ocean Power, Cape Omega og Norsk Industri.

Fossile brensler må fases ut så raskt som mulig, og på veien dit må utslipp fra produksjon og bruk av fossile brensel også kuttes.  Olje- og gassproduksjon på norsk sokkel forbruker mye elektrisk kraft, og mye av denne kraften kommer i dag fra gassturbiner. Hvert år slipper gassturbinene ut ni millioner tonn CO2, og disse utslippene må reduseres kraftig for at Norge når sine klimamål i 2030. 

Nødvendig med mange tiltak

–  Utslippskutt i olje- og gassnæringen må bestå av en rekke tiltak: nedstenging av olje- og gass felt, elektrifisering med fornybar kraft og karbonfangst og -lagring (CCS). Likevel vil det trolig være olje- og gassfelt i drift i 2030 som ikke har en solid plan for å fase ut gasskraft uten rensing, og utbygging av fornybar kraft går for sent til å dekke hele Norges etterspørsel etter elektrisk kraft, sier teamleder for CCS i Bellona, Eivind Berstad.

Seniorrådgiver Cathrine Ringstad presenterte rapporten på Bellonaforum.

 –I denne studien har vi fokusert på installasjoner som til sammen kan kutte fem millioner tonn CO2-utslipp og produsere 15 TWh elektrisk kraft, sa hun.

I etterkant av framleggelsen av rapporten diskuterte representanter fra Stortingets energi- og miljøkomité; Sofie Marhaug (Rødt), Ove Trellevik (H) og Ola Elvestuen (V) løsninger på kraftutfordringen og utslippskutt på sokkelen.

Panelsamtale om blå strøm. Ole Trellevik (H), Sofie Marhaug (Rødt), Ola Elvestuen (V) og debattleder Eivind Berstad (Bellona).

–Karbonfangst- og lagring på sokkelen kan kutte 10 prosent av Norges totale CO2-utslipp uten å legge beslag på store mengder kraft til annen elektrifisering og industriutvikling, sier Eivind Berstad, som ledet paneldebatten.

Viktig på COP28

Gasskraft med CCS er et eksempel på «abated» fossil energi, et av temaene Bellona forventer blir viktig på klimatoppmøtet i Dubai, som starter denne uka.  Bellona mener at CCS kan spille en rolle for gjenværende fossil kraftproduksjon som ikke blir erstattet raskt nok av fornybar kraft, men advarer mot at CCS kun blir tomme og vage løfter fra olje-, kull-, og gassprodusenter. 

–Skal Norge ha troverdighet i klimaforhandlingene og fronte fossil energi med CCS må vi i allefall praktisere som vi preker hjemme og kreve rensing av egne gasskraftverk, sier Eivind Berstad.