Nyheter

Norge trenger en plan for CCS 

Seniorrådgiver Olav Øye og energiminister Terje Aasland.
Seniorrådgiver Olav Øye og energiminister Terje Aasland.

Publiseringsdato: 9. februar, 2024

Skrevet av: Signy Fardal

– Norge har fram til nå vært regnet som et foregangsland for karbonfangst i Europa. Men den norske regjeringen mangler en helhetlig plan for transport og lagring av CO2, og har ingen tilsvarende plan som den som EU nå utvikler, sier seniorrådgiver for klima og industri i Bellona, Olav Øye. 

EU-kommisjonen foreslo denne uka et klimamål på 90 prosent kutt innen 2040. Samtidig sier kommisjonen at den allerede i 2026 vil utvikle et system for å matche behov og tilbud for fangst og lagring av CO2

Dette er en helt annen tilnærming enn den norske regjeringen har. Norge har ingen tilsvarende plan som den EU nå utvikler. Det virker som om energiminister Terje Aasland og regjeringa har tenkt å la fastlandsindustrien seile sin egen sjø og ordne CO2-lager sjøl, sier Øye, som møtte energiministeren til debatt i NRKs Dagsnytt 18 i går kveld. 

Kan kutte fem millioner tonn  

CO2-fangst og lagring kan kutte minst fem millioner tonn CO2 fra fastlandsindustrien. Dette tiltaket alene utgjør ti prosent av alle norske utslipp.  

Norge har mange prosjekter på skrivebordet, men industrien klarer ikke å løfte dette alene. Vi har mange små smelteverk og andre industrianlegg som alene ikke kan bygge skip, rør og undersjøiske CO2-lager som kan holde CO2-en unna atmosfæren for alltid. Staten må ta en større del av risikoen, industrien trenger sikkerhet og forutsigbarhet når det gjelder satsing på karbonfangst og -lagring (CCS), sa Øye. 

Øye sier at både EUs nye klimamål og karbonfangst-strategien vil få stor betydning for Norge. 

– Regjeringen møtes til budsjettkonferanse i mars. Her må statsrådene for blant annet finans, klima, energi og næring bli enige om å sette av mye mer midler for å delfinansiere fangst og lagring av CO2. De må også forklare hvordan norsk industri skal sikres tilgang på CO2-lager, sier Øye. 

Industrien vil ha karbonfangst 

Bellona og 18 industriaktører ba i fjor regjeringen ved næringsministeren om systematisk støttesystem for karbonfangst (CCS, CO2 capture and storage), og om å øke tilgang til CO2-lager. Les brevet her

Allerede i 2016 ba Norsk Industri om tilstrekkelige bevilgninger til å utløse store pilotanlegg for karbonfangst og –anvendelse i industrien og en infrastruktur for transport og lagring av CO₂. 

– Flere mangler i EUs strategi 

Bellona har i en årrekke gitt EU innspill om fangst og lagring av CO2. Selv om de nye forslagene inneholder mye bra politikk, har EU-kommisjonens nye CCS-strategi flere mangler. Den foreløpige analysen fra Bellonas Europa-avdeling kritiserer blant annet Kommisjonen for overdreven tro på gjenbruk av CO2, noe som kan gi enorm økning i kraftforbruk og med tvilsom klimagevinst. 

Les mer om CCS her