Nyheter

Stillehavsøyer skal innføre hydrogenøkonomi

33a70a1fd6c71c47632250139a1e9f58

Publiseringsdato: 27. desember, 2000

Skrevet av: 2309

Regjeringen på Vanuatu, et øyrike i Stillehavet med i underkant av 200 000 innbyggere, har nylig bestemt at landet skal innføre hydrogenøkonomi. Målet er full stans i import av olje i løpet av 2010, for å oppnå dette ønsker landet å inngå teknologisamarbeid med industrialiserte land.
I dag er Vanuatu et av de minst utviklede landene i verden. Kostnadene til import av olje overstiger nesten inntektene fra all eksport fra Vanuatu. I stedet ønsker landet å produsere hydrogen fra fornybar energi og ta i bruk moderne brenselcellebiler, båter, busser og el-generatorer som benytter hydrogen som drivstoff.