Nyheter

SNSKs søknad om bruk av Panmax-skip gjennom Akselsundet

Publiseringsdato: 19. juni, 2001

 

Sysselmannen på Svalbard
Postboks 633
9171 Longyearbyen

20/06-2001

SNSKs søknad om bruk av Panmax-skip gjennom Akselsundet

Store Norske Spitsbergen Kulkompani har i dag søkt Sysselmannen på Svalbard om tillatelse til bruk av skip opp til 75.000 dwt (Panmax) gjennom Akselsundet og til kai ved Kapp Amsterdam til å skipe ut kull fra Svea Nord.

I vedlegg 4 til søknaden, «Sailinginstructions for Panmaxes when passing Akselsundet», defineres et seilingsreglement for Store Norskes planlagte kullseiling fra Svea Nord. I dette seilingsreglementet listes det opp en rekke tiltak som er ment å sørge for at sikkerhetsnivået ved kullseilingen er høyt nok.

I punkt 5) i seilingsreglementet heter det: «After discussion with KyD it has been decided that 1 tug fore and 1 tug aft will be connected when passing the sound. If KyD decides, based on their experience, that 1 connected tug is enough, the tug will be connected aft.»

Samtidig står følgende under punkt 12) i det samme reglementet: «After delivering the port captain the tug shall take up position astern of the ship during the passage of Akselsundet, either to starboard or to port depending on the wind direction. The objective is to be able to hook on to the ship quickly if need be.» Videre heter det i punkt 13: «If an emergency should occur requiring the assistance of the tug, the towing line will be supplied by the tug.»

I punkt 5 står det med andre ord at taubåt skal være satt fast med («connected») slepeline forut og akterut, eventuelt bare akterut. Mens det i punkt 12 og 13 heter at taubåten skal være i stand til å bli gjort fast om nødvendig («be able to hook on if need be») og at skipet kunne få slepeline fra taubåten ved et nødsfall («the towing line will be supplied by the tug»).

Type taubåt og bruken av taubåt er avgjørende for sikkerheten ved seiling i farvann av Akselsundets karakter. Bellona ber med dette Sysselmannen bringe på det rene om Store Norske og Jebsen Management planlegger å gjennomføre kullseilingen gjennom Akselsundet med taubåt satt fast, eller om taubåten skal ligge i beredskap og eventuelt koble slepelina til ved en nødssituasjon.

Dette spørsmålet må åpenbart avklares før saken kan behandles av Sysselmannen og eventuelle andre instanser.

Med vennlig hilsen Bellona

Einar Håndlykken

kopi:
Store Norske Spitsbergen Kulkompani
Jebsen Management