Nyheter

Bellona lanserer hydrogenrapport

<a href="report_6-2002/index.html">Gå til rapporten</a>

Publiseringsdato: 14. februar, 2002

Skrevet av: Cato Buch

Bellona legger i dag fram en rapport som tar for seg status og muligheter ved å ta i bruk hydrogen som energibærer. I et globalt perspektiv vil hydrogen være helt sentralt for å dempe drivhuseffekten og lokal forurensning.

Miljøstiftelsen Bellona ønsker å bidra i debatten rundt energi, transport og klimautfordringer ved å innta en rolle som uavhengig pådriver med god kunnskap om hydrogen. For å lykkes i å håndtere klimautfordringen vil det være avgjørende å unngå kostbare omveier og blindveier.


Bellona har i mange år arbeidet langsiktig med energi. Hydrogen er en viktig del av energiarbeidet, og første fase, «Jakten på løsningene», er nå ferdig. Resultatene foreligger i rapporten «Hydrogen – status og muligheter». Rapporten gir en oversikt over tilgjengelig og kommende teknologi, og hvordan den vil føre oss til det utslippsfrie samfunn.


Rapporten er hovedsakelig en kartlegging av teknologistatus og muligheter. Vi håper samtidig at den vil stimulere flere til å tenke utfordringer og løsninger, og fokusere mindre på problemer og barrierer.


Vi beskriver visjonen som ligger bak vårt arbeid med hydrogen. Vi ser på muligheter og noen utfordringer ved introduksjon av hydrogen i energi- og transportsektorene. Vi tar også for oss teknologier for produksjon, lagring, transport og bruk av hydrogen.


For Bellona er det viktig å presisere at det vi vet om ny hydrogenbasert teknologi gir grunn til optimisme med tanke på gode løsninger på klimautfordringene.

–>
Hydrogenteknologi

Hydrogen vil forandre verden, og forandringen har allerede startet. Hydrogen, sammen med elektrisitet, vil realisere drømmen om utslippsfri energibruk.


En står nå i startgropa for lansering av hydrogen og brenselcelleteknologi på markedet. Det er ingen teknologiske eller sikkerhetsmessige barrierer knyttet til introduksjonen av hydrogen og brenselceller. Faktisk har hydrogen blitt produsert og brukt industrielt i mer enn hundre år.


Det er Bellonas visjon at oljenasjonen Norge skal gå fra å være en del av problemet til å bli en del av løsningen. Vi ønsker med denne rapporten å fokusere på mulighetene og viktigheten av å gjøre de riktige valgene allerede i dag.