Nyheter

Rene energibærere

Publiseringsdato: 2. september, 2004

Bellona mener samfunnet må baseres på bruk av rene energibærere. I dette faktaarket kan du lese hva vi legger i dette begrepet.

Energi
Energi er et abstrakt begrep som beskriver en tilstand til et objekt, og sier noe om hvordan dette objektet er i forhold til sine omgivelser. Hvis energiforskjellene til omgivelsene er stor, og objektet ikke blir kontrollert eller det blir utsatt for en liten påvirkning, vil energien frigjøres.

Et godt eksempel er bensin. Bensin inneholder mye kjemisk energi, og blir den påvirket av en gnist vil energien frigjøres og bensinen eksplodere. Energien i bensinen frigjøres dermed og overføres til omgivelsene. Energien omdannes til varme, trykk og mekanisk påvirkning på omgivelsene.

Energi kan hverken oppstå eller forsvinne, den kan kun endre form. Den kjemiske energien i bensinen fra eksempelet over ble omdannet til like mye energi i form av varme, trykk og mekanisk påvirkning. Hva slags energi energien skal omdannes til kan vi kontrollere. Daglig omdannes store mengder kjemisk energi til mekanisk energi i biler over hele verden.

Altså, energien brenner ikke opp med bensinen. Den var er der i utgangspunktet og vil for alltid være rundt oss. Så hvordan skal man forklare hva energi er?

Man kan gjerne si at energi er det som får ting til å skje.

Energikilder
Så hva er en energikilde om energi er noe som får ting til å skje? Som sagt kan energi aldri oppstå eller forsvinne, den kan bare omdannes.

En energikilde er derfor noe vi kan høste energi fra. Høstingen av denne energien kan foregå på flere måter. I Norge pumpes det hver dag opp store mengder olje fra havbunnen. Oljen er kilden vi høster energien fra. Energien er i dette tilfellet bundet i selve oljen. Når denne energien i oljen omdannes frigjøres klimagassen CO2, noe som er opphavet til den menneskeskapte drivhuseffekten.

Et annet eksempel på høsting av energi er vindmøller. Energien i vinden omdannes til elektrisk energi i møllen. Her er vinden energikilden.

Energibærer
Betydningen av begrepet energibærer ligger egentlig i ordet. En energibærer bærer energi. Energibærere er en måte å transportere og distribuere energi på.

Elektrisitetsnettet er en måte å transportere elektrisk energi på. Via ledningene fraktes energien fra kraftanleggene til huset ditt. Elektrisitet er en energibærer.

Olje og petroleumsprodukter som bensin er en andre energibærere. Egentlig er olje både energikilde og energibærer.

Rene energibærere forurenser ikke
Rene energibærere er energibærere som kan transportere energi og samtidig ikke fører med seg forurensende utslipp når energien omdannes hos deg som sluttbruker. Ta elektrisitet som et eksempel. For omlag 100 år siden ble elektrisk belysning ønsket velkommen i mange norske hjem fordi den erstattet sotingen og lukten fra den gamle parafinlampen. En lyspære slipper ikke ut sot og sjenerende lukt slik som parafinlampen. Elektrisitet er en ren energibærer rett og slett fordi den ikke bidrar med forurensende utslipp når den benyttes. Bellona mener det eksisterer 3 rene energibærere som kan dekke de fleste behov for produksjon, transport og bruk av energi. Disse er hydrogen, elektrisitet og varme. Alle disse energibærerene kan produseres fra nær sagt alle energikilder, inkludert fornybare kilder, og de kan alle utnyttes effektivt hos sluttbruker.

Elektrisitet stammer i Norge i dag fra vannkraft som ikke slipper ut forurensende utslipp. Men elektrisitet kan også produseres fra forurensende kraftverk. Den elektriske energien er da ikke ren, men elektrisitet fortsetter å være en ren energibærer.

Hva er da poenget med å benytte rene energibærere? At man bruker elektrisitet som energibærer gjør at utslippene flyttes fra husene, bilene, kontorene, industriene hvor mange mennesker eksponeres for forurensningene, til større punktkilder som det er enklere og billigere å rense. Samtidig oppnår man mulighetene til å legge ned forurensende kraftverk ved å satse på andre energikilder. Fleksibiliteten i den rene energibæreren gjør dette mulig. Danskene har i flere tiår satset tungt på vindmøller, noe som har resultert at store deler av energiforsyningen er basert på ren og fornybar energi.

Se for deg at alle kaffetraktere, tv’er, stereoanlegg osv. benyttet energibæreren bensin. For det første ville det vært ganske ubehagelig og skadelig å oppholde seg innendørs, men det ville vært fullstendig umulig å bygge ut vindkraft eller andre fornybare kilder for å dekke energibehovet til disse elektriske apparatene. Derfor mener Bellona at man bør benytte hydrogen, elektrisitet og varme som energibærerene, nettopp fordi de er rene og åpner for bruk av fornybare kilder.