Nyheter

10 råd for å gjøre byggeplassene i kommunene utslippsfrie

Publiseringsdato: 13. august, 2019

Norske byggeplasser har lenge vært oversett i jakten på utslippskutt. Nå er noe i ferd med å skje. Granavolden-plattformen har staket ut en ny kurs for norske byggeplasser. Oslo kommune har ledet an som forbilde og viser vei for kommune-Norge, sier fagsjef Christian Eriksen i Bellona.

– På Arendalsuka lanserer vi ti råd om hvordan gjøre byggeplassene utslippsfrie. Klare mål gir retning og motivasjon til netteiere, entreprenører, leverandører og utleieselskaper, som da vil tilpasse seg. I og etter kommunevalget må dette temaet løftes frem i strategier, planer og budsjettprosesser for nye bygg og infrastrukturutbygginger i kommunene, sier Eriksen.

Christian Eriksen, fagsjef i Bellona Christian Eriksen, fagsjef i Bellona. ©Fredrik Naumann/Felix Features

– Det er overraskende hvor lite oppmerksomhet som har vært rettet mot byggeplassene når det gjelder utslipp. Og så er det moro å se hvor fort vi kan gjøre noe med det, sier direktør i Klimaetaten i Oslo kommune, Heidi Sørensen.

Med ny anskaffelsesstrategi har Oslo kommune sikret at kuttene blir større ved hjelp av innkjøpsmakten, fordi det vil stilles strengere krav til entreprenører og leverandører. – Stiller vi krav på en god måte, får vi frem de gode og innovative løsningene, sier Sørensen.

– God planlegging og tidlig involvering av netteier og entreprenør er en av nøklene for å lykkes, sier næringspolitiske direktør i Nelfo, Tore Strandskog.

Erfaringer viser at byggets effektbehov i driftsperioden ofte er tilstrekkelig for byggeplassens effektbehov til oppvarming, tørking og drift av elektriske maskiner. – Forutsetningen er at strømforsyningen er på plass når byggingen starter. Smart styring og batterier gir også økt handlingsrom, og på det feltet skjer mye og spennende innovasjon, sier Strandskog.

– Vi oppfordrer kommunene til å bidra til å skape et marked for utslippsfrie løsninger. Bruk tildelingskriterier og løft hensynet til utslippsfri byggeplass fram når det skal konkurreres om bygge­ og anleggsoppdrag, sier næringspolitiske direktør i Elektroforeningen, Per Øyvind Voie.

– Kommunene bør også vurdere om og hvordan man kan avlaste risiko fra markedsaktørene, og bruke tildelingskriteriene for å premiere de som går lenger enn minstekrav, sier Voie.

10 råd for utslippsfri byggeplass som presenteres på Arendalsuka 14. august kl. 10:00.