Nyheter

Grønt H2 ikke grønnere enn strømmen

Publiseringsdato: 11. mai, 2021

Skrevet av: Signy Fardal

CO2-innholdet i strømmen er en stor utfordring for den europeiske satsingen på grønt hydrogen. Grønt kan gi større utslipp enn grått, viser ny Bellona-rapport.

– Fornybar strøm gir hydrogen med svært lave utslipp. Men med dagens strømmiks i Europa, som er langt unna fornybar, vil «grønt» hydrogen derimot gi større utslipp enn hydrogen fra fossil gass. Det er ikke mye «grønt», sier fagsjef Christian Eriksen i Bellona.

Hydrogen kan produseres på flere måter. I dag er det vanlig å produsere hydrogen fra naturgass, hvor karbonet i gassen frigjøres som CO2-utslipp. Dette benevnes ofte grått hydrogen. Ett av de mest populære alternativene i dag er produksjon av hydrogen fra elektrolyse, også kjent som «grønt hydrogen». Slik hydrogenproduksjon gjøres ved å spalte vann til hydrogen og oksygen, og krever strøm som innsatsfaktor.

Bellona Europas nye rapport «Electrolysis Hydrogen Production in Europe» belyser hvordan man skal regne på utslipp fra produksjon av grønt hydrogen, og hvordan vi kan sørge for en renest mulig hydrogenproduksjon.

– Grønt hydrogen er reelt grønt hvis det bruker fornybar overskuddsstrøm, for eksempel når vind eller sol produserer mer enn faktisk forbruk, eller hvis elektrolysøren kobles direkte til fornybar kraftproduksjon. Eller hvis det er produsert i land med mye fornybar energi, som Norge og Sverige, sier Eriksen.

I land som Tyskland, Polen, Italia, Spania og Storbritannia vil grønt hydrogen derimot gi store CO2-utslipp.

Bellona har lansert «blått» hydrogen som en løsning for rask omstilling til hydrogenøkonomien, med lave utslipp underveis. Denne produksjonen er basert på fossil gass med karbonfangst og –lagring, og er modellen som de norske aktørene ZEG Power og Horisont Energi jobber etter.

– Blått hydrogen kan levere tilnærmet utslippsfritt hydrogen nå, og være en sterk driver i oppbygging av hydrogenøkonomien parallelt med at europeisk kraftproduksjon blir stadig mer fornybar. Slik vil blått bane vei for grønt, sier Eriksen.