Nyheter

Ny julegave til atomindustrien

Sedimentene i Nitelva er radioaktivt forurenset på grunn av utslipp fra Institutt for Energiteknikk. Bellona skiltet området, som deler av året ligger tørrlagt. IFE er nå dømt til en bot på 300.000 kroner for å ha unnlatt å rapportere at det radioaktivt forurensede området tidvis ligger tørrlagt. <P> Foto: Thomas Nilsen/Bellona

Publiseringsdato: 22. desember, 1999

Skrevet av: Nils Bøhmer

For andre julen på rad gir Bondevik-regjeringen en gedigen julegave til den internasjonale atomindustrien. Denne gang i form av en 9 års forlengelse av konsesjonen til den 40 år gamle Halden-reaktoren.

Sentrumsregjeringen:

I siste statsråd før jul har regjeringen i dag gitt Institutt for Energiteknikk (IFE) fornyet driftskonsesjon for sine atomanlegg i Halden og Kjeller som gjelder frem til og med 31.12.2008. IFE blir i konsesjonen pålagt en rekke innskjerpinger på områdene sikkerhet, miljø og åpenhet. Blant annet skal lagerene for brukt atombrensel sikres bedre og de forurensede områdene i Nitelva skal fjernes eller sikres, blant annet etter påtrykk fra Miljøstiftelsen Bellona.

-Med denne konsesjonen har Bondevik lagt alt til rette for at Norge vil få verdens eldste atomreaktor i drift. Sentrums partiene har samtidig kastet bort en gylden mulighet til å få gjennomført en styrt avvikling av Halden-reaktoren, i tråd med sine politiske programer, sier Thomas Nilsen, fagmedarbeider i Bellona.

-Vi er svært skuffet at Norge går inn i et nytt årtusen med fortsatt subsidiering av den internasjonale atomindustrien. Bellona anser imidlertid ikke kampen som over, og vi vil jobbe for at Halden-reaktoren legges ned lenge før 2008, fortsetter Thomas Nilsen.