Nyheter

To nye subkritiske atomtester på Novaja Zemlja

Publiseringsdato: 3. november, 2000

Skrevet av: Thomas Nilsen

Russland utførte to nye subkritiske atomtester på Novaya Zemlja i slutten av oktober.

De subkritiske atomtestene skjedde på det nordlige prøvesprengningsfeltet på Novaja Zemlja den 20. og 27. oktober, melder pressesenteret til det russiske atomenergiministeriet (Minatom). Testene skjedde i tuneller under bakken.


Russland har totalt gjennomført 12 subkritiske atomtester på Novaya Zemlja til nå i år. En serie på syv slike tester ble utført i januar og februar, mens en serie på tre ble gjennomført i august og september.


Russland ratifiserte den internasjonale avtalen som forbyr testing av

atomvåpen 30. juni i år. Testene nå i oktober bryter formelt sett ikke med prøvesprengningsavtalen, men de fleste nasjoner har klart sagt at slike subkritiske atomtester bryter med intensjonen bak avtalen.


Ved subkritiske atomtester starter det ikke noen kjedereaksjon og Minatom sier også at det ikke er registrert utslipp av radioaktivitet etter testene. Dette er det ingen som kan kontrollere: Prøvesprengingsfeltet på Novaja Zemlja har vært stengt for sivile strålevernsmyndigheter og andre eksperter siden de første atomprøvesprengningene startet i 1955.