Nyheter

– Brende må stanse Sellafield-samarbeid

Miljøvernminister Børge Brende vil ha mer Sellafield-MOX til Haldenreaktoren.
Foto Thomas Nilsen/ Belllona

Publiseringsdato: 7. august, 2002

Skrevet av: Erik Martiniussen

Stikk i strid med alle internasjonale anbefalinger har den britiske regjeringen tillatt videre utslipp fra Sellafield. Bellona ber nå miljøvernminister Børge Brende om å stanse alt atomsamarbeid med Storbritannia.

I ett år nå har Miljøvernminister Børge Brende sloss mot Sellafield-utslippene. Til tross for løfter fra hans britiske kollega om å vurdere utslippsreduksjoner har beslutningene i Storbritannia foreløpig ikke gått i Norges favør.

Legger til rette for Sellafield
For i Storbritannia er det eieren av Sellafield-anlegget, British Nuclear Fuels (BNFL) som har fått viljen sin. Nå ber Bellona miljøvernministeren om å bruke sterkere lut. Miljøstiftelsen ber regjeringen gi klar beskjed til statsminister Tony Blair om at atomsamarbeidet med Storbritannia stansens hvis ikke Blair tar drastiske skritt i retning av å redusere utslippene.

Det spesielle atomsamarbeidet mellom den norske Halden-reaktoren og eieren av Sellafield, British Nuclear Fuels (BNFL), har pågått i en årrekke. I hovedsak eksperimenteres det med såkalt MOX-brensel, et atombrensel BNFL ser for seg å tjene store penger på. Så sent som i februar fastslo en rapport fra Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) at denne forskningen kunne underminere de norske Sellafield-protestene.

Skadet atombrensel til Halden?
I tillegg til at det norske samarbeidet ser ut til å svekke de norske Sellafield-protestene kan det også svekke sikkerheten ved norske atomanlegg. Ved en rekke anledninger er det oppdaget feil på brensel som er produsert av BNFL. Nylig oppdaget britiske kontrollmyndigheter sprekker i BNFL-produsert atombrensel. Sprekkene ble funnet i fire partier med atombrensel som skulle leveres til landets gasskjølte reaktorer. Det britiske Nuclear Installations Inspectorate (NII) beslagla straks de fire partiene med brensel. Ifølge kontrollorganet ville sprekkene kunne føre til store sikkerhetsproblemer i britiske reaktorer. NII vil nå iverksette en fullskala kontroll av BNFL sin brennselsproduksjon.

–> Det er atombrensel fra samme selskap som testes i Haldenreaktoren.

Det er heller ikke første gang det er oppdaget mangler ved sikkerhetsrutinene ved BNFLs brenselsproduksjon. Samtidig som NII avslører manglende kvalitetskontroll ved fabrikken i Springfields er to skip i ferd med å transportere BNFL-produsert MOX-brensel tilbake fra Japan til England. Årsaken er at det i 1999 ble oppdaget at selskapet hadde forfalsket sikkerhetsanalyser av brenselet. Den gang uttalte NII at BNFL led av «et alvorlig sikkerhets-kultur-problem«. Store deler av BNFL-ledelsen ble siden skiftet ut, og selskapet lovet full opprydning. I forbindelse med at denne sikkerhetsskandalen ble rullet opp innførte både Sveits, Tyskland og Japan moratorier mot bruk av britisk MOX. Transportene av atombrensel mellom Japan og England har ført til protestert fra en rekke kyststater (blant annet New Zealand), og det har derfor vært diskutert om en i framtiden skal føre disse atom-transportene via kysten av Norge, nordover og gjennom nordøst passasjen.

 

–> Sellafield-uran til Halden
Selv om andre land i 1999 innførte moratorier mot britisk-produsert MOX er liknende vurderinger ikke blitt gjort ved Haldenreaktoren. I fjor oppsto et større uhell ved den norske reaktoren der et brenselselement sprakk og lakk ut radioaktivitet til anleggets primærkrets. Som følge av uhellet var reaktoren stengt i over tre måneder. Det er ikke kjent om det befant seg BNFL-brensel i Halden-reaktoren da uhellet i fjor oppsto.
Institutt for Energiteknikk (IFE) har også kjøpt uran fra BNFL. I 1992 kjøpte IFE inn 228 kg uran fra BNFL-fabrikken i Springfields, som siden ble brukt brensel i Halden-reaktoren. IFE har tidligere gitt uttrykk for at det er uproblematisk å samarbeide med BNFL. Sikkerhetssjefen ved Halden-reaktoren, Atle Valseth, uttalte til Dagsavisen i mai at det også i framtiden kunne bli aktuelt.

Under et OSPAR-møte for to år siden ble Storbritannia bedt om å vurdere andre måter å behandle sitt atombrensel enn reprosessering i Sellafield. Norge støttet erklæringen. Storbritannia og Frankrike var de eneste landene som avviste vedtaket, og de har heller ikke etterkommet det.