Nyheter

Vurderer søksmål mot Sellafield

Sellafield-anleggets utslippsrør
Foto: Erik Martiniussen/ Bellona

Publiseringsdato: 10. januar, 2003

Skrevet av: Erik Martiniussen

Bedriftsforbundet og Bellona vurderer søksmål mot Sellafield-eieren, British Nuclear Fuels (BNFL). Årsaken er Sellafield-anleggets utslipp av technetium-99 (Tc-99).

I alle år har norske bedrifter som eksporterer råvarer fra havet kunnet reklamere med arktisk rene produkter. Dette har blant annet solgt godt i Japan. Nå frykter Miljøstiftelsen Bellona og Bedriftsforbundet at konkurransefortrinnet er truet.

Taper penger
Sammen har de to organisasjonene nå skrevet brev til BNFL, der de gjør oppmerksom på hvilke økonomiske tap norske bedrifter kan oppleve som følge av forurensingen fra Sellafield.

Norske bedrifter opplever at unike råvarer ikke lenger oppnår de kvalitetskrav som settes av det internasjonale markedet. Disse varene kan med høy sannsynlighet reduseres ytterligere i verdi dersom Sellafield-anlegget fortsetter med dagens teknologi for håndtering av technetium-99. Det sier administrerende direktør Tom Bolstad i Bedriftsforbundet.

I brevet til BNFL skriver de to organisasjonene at internasjonale kunder ikke er fornøyd med å kjøpe et forurenset produkt som samtidig er markedets dyreste. Verdien av å kunne markedsføre råvarer som rene og ikke forurensede, går tapt skriver de to organisasjonen i brevet til BNFL. Sammen med Bellona ønsker nå Bedriftsforbundet nå å stanse utslippene fra Sellafield, og ønsker en skriftlig redegjørelse fra BNFL på hvordan de ser på saken.

De utelukker ikke at BNFL vil kunne bli holdt ansvarlig for økonomisk tap norske bedrifter er påført som følge av utslippene.

–> Utslippene fortsetter
For kort tid siden varslet det britiske miljøvernministeren Michael Meacher at utslippene kanskje ville opphøre. Han har nå pålagt det britiske miljødirektoratet, Environmental Agency (EA), og vurdere mulighetene for å innføre et moratorium på Tc-99 utslippene. Forutsetningene er at EA kommer fram til en fornuftig måte å lagre det flytende avfallet på land i påvente av en ny renseteknologi.

Bellona besøkte Sellafield-anlegget i desember. Da uttrykte BNFL interesse for å rense ut Tc-99 ved hjelp av det kjemiske fellingsproduktet Tetrafenylfosforbromid (TPP). TPP har imidlertid også en skadelig effekt på miljøet, og EA frykter at renseprosessen vil føre til utslipp av TPP. En rapport er ventet i løpet av våren, men foreløpig fortsetter utslippene som før. Fremdeles er det lagret 200 Terrabecquerel med Tc-99 på Sellafield-anlegget.

18019ef1de6643264a6aa1fd9ac0c7d1.jpeg Photo: Foto: Erik Martiniussen/ Bellona

Nye MOX-transporter
I desember 2001 startet BNFL opp sin prestisjetunge MOX-fabrikk. Fabrikken skal produsere et nytt atombrensel som er produsert av en blanding med uran og plutonium- resultatet av reprosesseringen. MOX-produksjonen skal danne det framtidige økonomiske grunnlaget for å Sellafield anlegget. Salget av MOX-brenselet har imidlertid ikke startet enda. For selv om den nye MOX-fabrikken har vært i drift i over ett år er det enda ikke produsert et eneste element med MXO-brensel. Da Bellona besøkte MOX-fabrikken i desember hadde BNFL satt april 2003 som deadline for det første MOX-elementet.

Det første MOX-brenselet skal transporteres til Sveits. Men i og med at brenselet enda ikke er produsert er det uvisst når transporten endelig vil finne sted.

Mange har imidlertid reist spørsmålstegn ved sikkerheten ved de nye MOX-transportene. Der sommerens transport av MOX fra Japan ble gjennomført med høyeste beredskap planlegger BNFL i framtiden å redusere sikkerheten. I stedet for å bruke sine bevæpnede MOX-transport skip, Pacific Pintail og Pacific Teal, vil BNFL nå bruke Atlantic Osprey, et skip BNFL kjøpte i fjor fra det tyske shippingfirmaet Adler & Sohne. I motsetning til søsterskipene har Atlantic Osprey bare en motor, og bør unngå motorhavari.

Atlantic Osprey har bare enkel bunn. Noe som står i kontrast til de nye kravene EU har satt til transport av råolje, der det i etterkant av Presige-ulykken vil bli innført krav om dobbel bunn.