Nyheter

Hemmelige Tsjernobyl-arkiver frigitt

17 år siden Tsjernobylkatastofen

Publiseringsdato: 25. april, 2003

Skrevet av: Hanne Bakke

Hemmelige KGB arkiver frigitt i Ukraina viser at Tjernobyl-reaktoren hadde alvorlige problemer også før katastrofen i 1986.

Utslipp i 1982
Det er i morgen 17 år siden Tsjernobylkatastrofen, og nylig ble det frigitt 121 dokumentener fra perioden 1971-1988 som i årevis har ligget i arkivene til det tidligere KGB i Ukraina, melder El Mundo og BBC News. Dokumentene viser at allerede i starten gikk det galt. I følge de frigitte dokumentene rapporterte Ukrainsk KGB til Moskva om systematiske sikkerhetsbrister under hele konstruksjonsfasen mellom 1976 og 1979. En rapport fra 1984 beskriver også uregelmessigheter i den tredje og fjerde reaktoren, og som kjent var det den fjerde reaktoren som eksploderte i 1986. I tillegg beskrives det dårlig kvalitet på utstyr levert av Jugoslaviske firmaer. Det er også rapportert om en episode fra 1982 med et mindre radioaktivt utslipp.

Tsjernobylreaktoren var i drift helt fram til desember 2000, da myndighetene endelig gav etter for internasjonalt press, stengte anlegget, og gravla det i en sarkofag av betong.

Debatt mellom Ukraina og Russland
De frigitte dokumentene har også ført til en opphetet diskusjon mellom Ukraina og Russland, skriver The New York Times, om betongsarkofagene som er bygget for å sikre mot radioaktive lekkasjer er tette eller ikke. Russlands atomenergiminister Aleksander Rumyantsev sa nylig på en pressekonferanse at sarkofagene har mange lekkasjer, og bør raskest mulig sikres på nytt for å hindre kollaps. Dette blir blankt avvist av Ukrainas Fuel and Energy Ministry, som sier at problemene med sarkofagene er under kontroll og holder til et nytt lagringsanlegg er på plass, muligens i 2008.

Russland betviler antall døde
Eksplosjonen 26. April 1986 i reaktor fire resulterte i 100 ganger mer radioaktiv stråling enn bombene sluppet over Nagasaki og Hiroshima til sammen. 31 arbeidere ble drept umiddelbart i eksplosjonen, og det er regnet at mellom 15 000 og 30 000 mennesker siden er døde. Disse tallene er usikre, og kan være betraktelig høyere. FN opplyser om at rundt 6 millioner mennesker fortsetter å leve i radioaktivt forurensede områder. Russlands atomernergiminister Rumyantsev sa på pressekonferansen at han synes tallene er latterlige og sier tallet på døde er toppen et par hundre.