Nyheter

Brende og Bondevik til London med Bellona-forslag

Statsminister Kjell Magne Bondevik ble lovet Land-deponering av Tc-99 sist gang han møtte Tony Blair.
Foto: SmK

Publiseringsdato: 14. mai, 2003

Skrevet av: Erik Martiniussen

I morgen reiser statsminister Kjell Magne Bondevik, og miljøvernminister Børge Brende til London for å diskutere Sellafield. Med seg har de et Bellona-forslag som kan stanse atomutslippene fra Sellafield.

Bellona kan nå dokumentere at det vil være teknisk og økonomisk uproblematisk å innføre en midlertidig stans i de radioaktive Tc-99 utslippene fra Sellafield. Så langt har britene argumentert med at det ikke lar seg gjøre å stanse utslippene mens de arbeider med å utvikle en ny renseteknologi.

Ett års stans
I morgen vil Statsminister Kjell Magne Bondevik bringe opp Sellafield-saken med sin britiske kollega Tony Blair. Seinere på dagen vil Miljøvernminister Børge Brende bringe opp Bellona-forslaget for sin kollege Michael Meacher.

Brende har ovenfor Bellona gitt klar beskjed om at tiden begynner å løpe ut for Meacher. Til Bergens Tidende har Brende sagt at ”Det begynner å nærme seg punktet hvor samtaler og dialog ikke lenger har noen verdi.”

I desember i fjor lovet den britiske regjeringen å vurdere et moratorium på Tc-99 utslipp. Etter en kort høring på forslaget var intensjonen at saken skulle utredes av det britiske miljødirektoratet, Environment Agency. Tre måneder seinere er fremdeles ingenting skjedd. I stedet slapp Sellafield anlegget i februar ut nye 30 Terrabecquerel (TBq) med Tc-99.

Bellona foreslår nå at det innføres et tidsavgrenset moratorium på utslipp av technetium-99 på ett år, i påvente av at mulige renseløsninger avklares. Forslaget ble utarbeidet under Bellona og «Lofoten mot Sellafield» sin konferanse i Sellafield nå i april.

De radioaktive Tc-99 utslippene fra Sellafield stammer fra et gammelt tankanlegg, som har vært i bruk siden 1951. Dette tankanlegget har konsesjon til 2006/2007. Britene har derfor argumentert med at tankanlegget må tømmes innen den tid, og at de derfor ikke har tid til å stanse utslippene i påvente av at renseteknologi utvikles.

Per mai 2003 er det mellom 210 og 230 Terrabecquerel (TBq) radioaktivt Tc-99 igjen i Sellafield-tankene. Med et utslipp på 90 TBq i året vil det ta 30 måneder å tømme ut resten.

113a4f69d8b1358a8fe220f9e04d768f.jpeg Photo: Foto: sustainable-government.com

Avgjørelsen faller
Det betyr at det likevel er tid til å stanse utslippene i minst ett år, i påvente av at rensemetodene utforskes. Skulle man mislykkes i å utvikle en renseløsning vil Sellafield likevel ha mer enn 30 måneder på å tømme tankanlegget. Ifølge Bellona har den britiske miljøvernministeren dermed ingen tekniske argumenter for ikke å innføre et slikt tidsbegrenset moratorium.

Tidlig i april skrev Brende brev til Meacher hvor han mer enn antydet at han følte seg ført bak lyset av sin britiske kollega. Brende skrev:

”Ytterligere forsinkelser i arbeidet med å implementere moratoriet kan lett gi inntrykk av at den britiske strategien simpelthen er å utsette en endelig beslutning så lenge som mulig, mens de gjenværende lagrene med Tc-99 gradvis slippes ut i sjøen.”

Utslippene av Tc-99 fra Sellafield gjennomføres i såkalte ”Batcher”. 30 TBq slippes ut tre ganger i året. Neste Batch er planlagt i løpet av sommeren.

I sitt brev i april antyder Brende at Sellafield saken avgjøres i løpet av sommeren:

”Hvis det gjennomføres et nytt utslipp av Tc-99, før noen beslutning angående moratorium er tatt, er det liten tvil om det norske folk vil konkludere med at din regjering ikke har noen planer om å implementere et moratorium, og at utslippene vil fortsette til 2006”, skrev Brende.

I morgen vil Brende få svar på tiltale.