Nyheter

Sellafield-saken ikke vunnet enda

Publiseringsdato: 4. september, 2003

Skrevet av: Erik Martiniussen

Kampen mot Sellafield-anlegget er på langt nær over. Det er konklusjonen når Bellona i dag presenterer en ny rapport om Sellafield.

Ny Bellona-rapport:

Den omfattende rapporten legges fram i dag under Lofoten mot Sellafield sin strategikonferanse i Svolvær. Miljøvernminister Børge Brende vil også delta på konferansen.

Utslippene øker
Bellona sin nye rapport dokumenterer hvordan Sellafield gjennom femti år har forurenset Irskesjøen med atomavfall. Som følge av dette er Irskesjøen i dag verdens mest radioaktivt forurensede havområde. Det ser heller ikke ut til at utslippene vil stanse. Tvert i mot planlegger britene å øke utslippet av en rekke radioaktive stoffer. Dette fordi anlegget i løpet av de neste ti årene skal behandle mest mulig atombrensel før det stenges. Blant annet planlegger Sellafield å øke utslippet av stoffer som avgir svært radiotoksisk alfastråling med mer enn 700 prosent. Også utslippene av såkalte betagivende nuklider vil øke. Ifølge BNFL sine egne framskrivninger vil disse utslippene kunne bli fordoblet i den neste tiårs perioden.

Den nye rapporten fra Bellona går også langt i å beskrive de nye utfordringene man står ovenfor på Sellafield-anlegget. For selv om utslippene skulle opphøre gjenstår det en rekke store oppryddingstiltak inne på anlegget. Sellafield har hele tiden vært sentral i det britiske atomvåpenprogrammet, og per dags dato er det lagret over 80 tonn med rent plutonium inne på anlegget. Det er nok plutonium til å produsere 4000 atombomber, og lageret er dermed et av de største i verden.

Plutoniumet er lagret i form av plutoniumsoksid og skulle noe av det komme på avveie er det direkte anvendelig til våpenproduksjon. Nye britiske regjeringsrapporter kritiserer også den fysiske sikringen av lageret, og det er usikkert om det ville kunne motstå et terrorangrep av den typen man så i USA den 11. September 2001. Det er også fastslått at lageret er sårbart for branner eller eksplosjoner ved andre anlegg inne på industriområdet. En eventuell brann ved plutoniumslageret angår ikke bare Storbritannia. En slik brann vil i verste tilfelle kunne føre til spredning av plutonium til luft og videre til andre land i form av nedfall over eksempelvis det norske fastland, eller over norske fiskefelt.

Bellona mener plutoniumslageret ikke tilfredsstillende sikret. I rapporten anbefaler Bellona at plutoniumet nå må overføres til en fast og stabil form som ikke er anvendelig til våpenformål. En mulighet er å immobiliserer plutoniumet, det vil si å blande det med annet avfall for så å støpe det inn i keramiske strukturer. I arbeidet med å få til dette bør også Norge spille en rolle.

94f9f98dc5a0d211b17a6289b9a17e1a.jpeg Photo: Foto: Richart Hauglin

Anlegget skal ikke stenges
Bellona rapport Nr 8 –2003: Sellafield går også nærmer inn på hvilke andre utfordringer forrige århundres britiske atomprogram har etterlatt. Til sammen er det lagret mer enn 1,500 kubikkmeter med høyaktivt flytende atomavfallet inne på Sellafield. Avfallet er lagret på til sammen 21 tanker, hvorav de eldste tankene er nesten 50 år gamle. For cesium-137 alene tilsvarer den nåværende mengde aktivitet i disse tankene mer enn 100 ganger den radioaktivitet som ble frigitt under Tsjernobyl-ulykken. Uten aktiv kjøling vil tankene kunne begynne å koke, noe som igjen kan føre til en kjernefysisk eksplosjon.

Det var en slik tank som eksploderte ved det sovjetiske reprosesseringsverket i Majak i 1957. Den ulykken førte til at et område på 15.000 kvadratkilometer ble radioaktivt forurenset, de nærmeste landsbyene ble brent ned til grunnen, og 10,000 mennesker ble evakuert fra området. Bellonas nye Sellafield-rapport anbefaler at det livsfarlige atomavfallet snarest må behandles og overføres til en stabil, fast form.

Enkelte britiske aviser har den siste tiden spekulert i om ett av reprosesseringsanleggene inne på Sellafield, Thermal Oxide Reprocessing Plant (THORP), skal stenges innen 2010. Hvorvidt dette vil skje er formelt ikke avgjort. Men selv om dette anlegget skulle bli stengt planleger britene å fortsette reprosesseringen i det eldste og mest forurensende reprosesseringsverket (B205) helt fram til 2012.
70 prosent av de radioaktive utslippene fra Sellafield stammer fra dette eldste anlegget. Ifølge den nye rapporten fra Bellona er det også sannsynlig at dette eldste anlegget vil operer ut over 2012.

Når dette anlegget stenges vil avhenge av en rekke andre faktorer. Blant annet når de eldste, såkalte magnox-reaktorene i Storbritannia stenges, og i hvilket tempo B205 klarer å behandle atombrenselet fra disse reaktorene. B205 er nå 40 år gammelt, og med nye forsinkelser kan stengingen av Sellafield bli skjøvet langt fram i tid.

08bd53b4c8f687cf2b707968c6e11380.jpeg Photo: Foto: Richart Hauglin

Radioaktivt technetium-99
Den nye rapporten gir en grundig gjennomgang av hva som forårsaker de kontroversielle radioaktive utslippene av techentium-99 (Tc-99) som i dag forurenser norskekysten og Barentshavet. Britene har lovet at de skal gjennomføre et forsøk med rensing av radioaktivt Tc-99 i løpet av oktober. Vedtaket er blant annet et resultat av det arbeidet Bellona og Lofoten mot Sellafield har gjennomført. I april i år arrangerte Bellona og Lofoten mot Sellafield en konferanse i Sellafield, sammen med operatøren av anlegget, British Nuclear Fuels Plc. Under denne konferansen ble det påvist at det var fullt mulig å implementere et moratorium på Tc-99 utslippene i påvente av at det ble testet ut ny renseteknologi.

Fremdeles er det lagret 230 Terrabecquerel (TBq) med Tc-99 på tank inne på Sellafield-anlegget. Bellona ønsker å opprettholde et knallhardt press i Sellafield-saken, slik at løftene om å rense Tc-99 blir innfridd. Et av formålene med konferansen i Lofoten vil være å finne nye midler for å få stanset disse radioaktive utslippene en gang for alle.

–> Bellona rapport Nr 8–2003: Sellafield, kan lastes ned (Pdf) herfra ()se boks, eller bestilles fra Bellona, tlf. 23 23 46 00. Mail: info@bellona.no Pris: 200,-. Ca. 80 sider i farger.

Forfatter av rapporten er Bellonas fagmedarbeider Erik Martiniussen.