Nyheter

Helsebedrift kilde til radioaktive utslipp

da0acf6d90b40c1958a0f43e4e1d9a9d

Publiseringsdato: 11. mars, 2004

Skrevet av: 2291

Bellona-Web kunne i går fortelle om høye utslipp av radioaktivt jod fra Institutt for Energiteknikk (IFE) på Kjeller. Til sammen ble det målt et utslipp på mer enn 540 megabecquerel (MBq) radioaktivt jod-125 fra anlegget i 2003. Det er mer enn varslingsgrensene fastsatt av Statens Strålevern til 350 MBq.

Tabbe av Amersham
Nå viser det seg at det ikke var IFE som var kilden til de radioaktive utslippene. I stedet stammet utslippet fra legemiddelprodusenten Amersham Health, som holder til ved siden av IFE på Kjeller, og som har utslipp via IFE sin utslippsledning. Det framkommer i dokumenter Bellona nå har fått tilgang på.

Vanligvis skal radioaktive utslipp fra Amersham oppbevares i en såkalt decay-tank før det sendes til IFE, og slippes ut til Nitelva. På den måten vil mye av radioaktiviteten forsvinne før utslipp til elva. Men i januar 2003 gjennomførte firmaet endringer i produksjonen som fikk konsekvenser for de radioaktive utslippene. I stedet for å behandle det forurensende vannet i decay-tanken, ble radioaktiviteten sluppet rett ut i naturen.

Tabben ble ikke oppdaget før i september, da IFE begynte å registrerte forhøyede verdier av jod-125 i sine egne tanker. Dette var jod som stammet fra Amersham sin produksjon. IFE tok da kontakt med legemiddelfirmaet for å få en forklaring på hva som hadde skjedd, og utslippet ble stanset. Da hadde det ukontrollerte utslippet pågått i ni måneder.

Selv om utslippene i 2003 oversteg varslingsgrensene fra Statens Strålevern, har ikke utslippet overskredet den generelle utslippstillatelse til IFE.

Roter med tillatelsen
Amersham selv har imidlertid ingen egen tillatelse til å slippe ut radioaktive stoffer. Dette er noe Miljøstiftelsen Bellona reagerer på. Bellona framhever at Amersham er et selvstendig rettssubjekt, uten økonomisk og rettslig tilknytning til IFE. Ifølge Bellona må Amersham derfor ha særskilt tillatelse for å kunne slippe ut radioaktivt avfall og kan ikke benytter IFE sin tillatelse.

Rådgiver Helene Stensrud ved Statens Strålevern opplyser at IFE nå i ferd med å inngå en skriftlig avtale med Amersham. Avtalen skal ifølge Stensrud inneholde rutiner for internkontroll for å sikre at liknende hendelser som den som skjedde i fjor ikke skal gjenta seg.

Amersham Health AS i Norge er i dag et heleiet datterselskap av det børsnoterte Amersham plc, som har sitt hovedkvarter i England. Produksjonen på Kjeller var tidligere drevet av firmaet Isopharma, som var et ”joint venture” mellom IFE og det farmasøytiske selskapet Nycomed Imaging.