Nyheter

Sellafield må rydde opp i atomavfall

Så seint som i 1989 ble militært plutonium framstilt ved Sellafield-anlegget.
Foto: Richart Hauglin

Publiseringsdato: 31. mars, 2004

Skrevet av: Erik Martiniussen

Et over ført i år gammelt lagerbasseng på Sellafield skaper bekymring. Ingen vet sikkert hvor store mengder atomavfall lageret inneholder. Nå har EU-kommisjonen grepet inn. Bellona skal inspisere anlegget i juni.

Det gamle bassenget, som sto ferdig på slutten av 1950-tallet, ble opprinnelig bygd for å lagre brukt atombrensel til våpenproduksjon. Lageret er i dag avstengt, men inneholder fremdeles mellom 300 og 450 tonn brukt atombrensel. Store mengder av avfallet er korrodert, eller ødelagt.

Kjenner ikke innholdet
Nå må britene rydde opp i det gamle lagerbassenget, offisielt omtalt som B30, men av arbeidere på Sellafield omtalt som ”dirty thirty”. Det krevet EU-kommisjonen, som har bedt britene presentere en oppryddingsplan innen utgangen av mai. Bryter britene denne tidsfristen kan det bli aktuelt å stevne Storbritannia for EU-domstolen.

Oppryddingen kan bli en vanskelig jobb. Stråledosene utenfor dirty thirty er så høye at arbeiderene ikke kan oppholde seg i nærheten mer enn en time av gangen. Deler av det brukte brenselet har korrodert, og ingen vet nøyaktig hvilke mengder avfall som befinner seg i det skitne gamle bassenget.

Det er dette som bekymrer EU-kommisjonen. Helt siden kommisjonen første fikk tilgang til anlegget i 1986 har det gamle lagerbassenget vært et sikkerhetstema. Likevel er det gjort lite fra britisk side for å rydde opp i forholdene. Nå har tydeligvis tålmodigheten til kommisjonen tatt slutt. Ifølge et EU-notat den britiske avisa The Sunday Herald har fått tilgang til er kommisjonen svært bekymret for den radioaktive forurensningen bassenget forårsaker. Ifølge EURARTOM-avtalen fra 1957 skal ethvert land til enhver tid ha oversikt over det fisile materialet man disponerer. Ettersom britene ikke kjenner innholdet i B30 er det heller ikke mulig å føre regnskap med innholdet. Det mener EU-kommisjonen er et brudd med avtalen.

BNFL har sagt til kommisjonen at lageret inneholder omtrent 1300 kilo plutonium. 400 kilo skal være korrodert, og ligger sammen med annet slam på bunnen av bassenget.

Lekker radioaktivitet
Ifølge den britiske avisa The Sunday Herald har det også oppstått lekkasjer fra bassenget. Det er tidligere avslørt at andre tankanlegg inne på Sellafield-anlegget lekker radioaktivt technetium-99 (Tc-99) til grunnvannet. Eieren av anlegget, British Nuclear Fuels, har iverksatt tiltak for å begrense disse lekkasjene, som stammer fra et annet tankanlegg inne på Sellafield. Bellona inspiserte dette tankanlegget i fjor vår. En ny Bellona-inspeksjon på Sellafield er avtalt juni i år. Da skal organisasjonen også inspisere det gamle lagerbasenget, såkalte dirty thirty (B30).

Bellona er opptatt av at det blir satt fortgang på arbeidet med å rydde opp på Sellafield. En rekke gamle atomanlegg står i dag å forfaller inne på det gigantiske industriområdet. Spesielt bekymringsfull er situasjonen rundt de gamle militære-anleggene inne på Sellafield. Disse ble tatt i bruk på midten av 50-tallet for å produsere våpenplutonium til britiske atombomber. Anleggene står i dag som tomme og forurensede spøkelsesbygg inne på Sellafield.

Katastrofal brann
I oktober 1957 startet en katastrofal brann i en av de militære reaktorene på Sellafield-anlegget. Brannen førte til to store utslipp av radioaktivitet. Det største utslippet skjedde tidlig fredagen den 11. oktober da en i et desperat forsøk på å få slukke brannen overøste reaktorkjernen med vann. Ingen visste hvordan reaktorkjerne ville reagerer. I prinsippet kunne vannet ha skapt en kjernefysisk eksplosjon, men heldigvis klarte de store vannmengdene å slukke brannen. Prisen var et stort utslipp av radioaktiv damp til omgivelsen. Den radioaktive skyen drev sørøstover, gjennom det meste av England, og fortsatte videre over Europa.

Ved elleve tiden samme dag var brannen under kontroll. Over 20 prosent av reaktorkjernen ble ødelagt av brannen. Inne på anleggsområdet hadde arbeiderne blitt utsatt for stråledoser som var 150 ganger høyrer enn dosegrensene. Deler av lokalbefolkningen ble utsatt for stråledoser 10 ganger høyere enn maksimale livstidsdoser.

I dag er den gamle reaktorkjernen hermetisk lukket. Det er fremdeles uvisst hvordan man skal klare å ta fra hverandre den skadede reaktoren.

I tillegg til de militære reaktoren skal britene også ta fra hverandre et anlegg for produksjon av våpenplutonium (B204). Anlegget ble steng etter et større uhell i september 1973.