Nyheter

Norge alene om atomforskning i Norden

<b>Fornøyd.</b> <BR> IFE er fornøyd med å overta svensk atomforskning. Her representert med tidligere sikkerhetssjef Helge Smith Olsen. Foto fra Haldenreaktorens kontrollrom. <BR>

Publiseringsdato: 8. desember, 2004

Skrevet av: Erik Martiniussen

I går ble det bestemt at Sverige skal stenge sine forskningsreaktorer ved det såkalte Studsvik-anlegget. Den norske Haldenreaktoren skal overta forskningen som svenskene ikke lenger vil drive.

Dermed kan Norge ende opp som det eneste landet i Norden som fortsatt driver kommersiell atomforskning. Danmark stengte sin forskningsreaktor på Risø i april 2000.

Det er firmaet Studsvik AB som i dag driver de to svenske forskningsreaktorene, utenfor Nyköping på den svenske østkysten. Ifølge konsernet skal reaktorne stenges for godt sommeren 2005.

Ville bedre lønnsomheten
I pressemeldingen fra Studsvik AB står det å lese: ”Koncernchefen bedömmer att koncernets lönsamhet förbettras och blir mer robust utan reactorerna”.
Studsvik AB har de siste årene rettet store deler av sin virksomhet inn mot dekommisjonering av atomkraftverk. Det vil si at firmaet posisjonerer seg i et kommende marked for å rive gamle atomkraftverk i Europa.

Den største av de to svenske forskningsreaktorene, R2, ble satt i drift i 1960. Den vil dermed være 45 år, like gammel som Haldenreaktoren er i dag, når den stenges sommeren 2005.

Studsvik-anlegget har blant annet drevet eksperimenter på eksperimentelt atombrensel. Det er samme type forskning som det norske Institutt for Energiteknikk (IFE) driver i Haldenreaktoren. Stengingen av Studsvik kan dermed bety økte markedsandeler for IFE, som har vært aktive for å overta Studsvik sine aktiviteter. I en ny avtale mellom IFE og Studsvik skal nordmennene nå gjennomføre atom-eksperimenter på vegne av Studsvik.

–> Brende sponser
Hvert år tilfører den norske staten 30 millioner kroner til atomforskningen i Halden. Dette til tross for at det i Norge aldri har vært benyttet atomkraft. Nå vil midlene fra den norske staten også komme svensk atomindustri til gode.

Miljøstiftelsen Bellona setter nå spørsmålstegn ved den norske prioriteringen, og mener Norge nå driver kunstig åndedrett på svensk atomindustri.

– Sverige skal legge ned sine atomkraftverk. Da er det hinsides all fornuft at Norge skal bidra til å forlenge svenske atomkraftverks levetid, sier atomfysiker Nils Bøhmer i Bellona.

–> Sverige har allerede lagt ned en reaktor ved Barsebäck-kraftverket, utenfor Malmö, og neste år skal også den andre reaktoren ved dette kraftverket stenges for godt. Dette som ett ledd i den svenske atom-nedtrappingen.

Dette ser likevel ikke ut til å gjøre inntrykk på næringsminister Børge Brende. Det er han som har ansvar for Haldenprosjektet, og det er hans departement som årlig bevilger pengene til den norske atomforskningen.