Nyheter

Brann i japansk atomanlegg slukket

Tokyo
Nils Bøhmer/Bellona

Publiseringsdato: 23. mars, 2006

Skrevet av: Nils Bøhmer

Brannen i atomanlegget i Japan er nå slukket. Uhellet ført ikke til utslipp av radioaktivitet eller til personskade.

Brannen startet på taket til turbinrommet i anlegget som ligger nær byen Hamaoka. Etter vel en time ble brannen slukket av brannvesenet. Brannen startet som følge av vedlikeholdsarbeid.

Flere alvorlige ulykker
Japansk atomindustri har et noe frynsete rykte etter flere ulykker og forsøk på å dekke over alvorlige hendelse (se faktaboks). Japanere flest har fortsatt den verste atomulykken i Japans historie i Tokaimura, 130 km nordøst for Tokyo, 30. september 1999 friskt i minne. Da mistet to arbeidere livet, og så mange som rundt 600 personer ble utsatt for stråledoser. Vel 310 000 mennesker måtte holde seg innedørs i to dager etter ordre fra myndighetene for å unngå stråling.

Ulykken ved Tokaimura-anlegget skjedde da tre arbeidere ved anlegget tilsatte for mye uran i en tank ved prosesseringsanlegget. Dette satte igang en kjedereaksjon som holdt på i opp mot tjue timer. Ulykken ble klassifisert til alvorlighetsgrad fire på en sju-trinns gradering av atomulykker hos det internasjonale atomenergibyrået IAEA.

Japan har i dag 55 atomreaktorer i drift som dekker vel 30% av landets energibehov.