Nyheter

Skuffet over thorium-utvalget

Publiseringsdato: 4. april, 2007

Skrevet av: Ola Innset

Norges Forskningsråd har nedsatt et utvalg for å se på mulighetene til å utnytte Norges thorium-forekomster som brensel i kjernekraftverk. Miljøbevegelsen har ikke fått plass i utvalget.

– Det er skuffende at verken miljøbevegelsen eller ikke-spredningseksperter er representert i utvalget, sier Nils Bøhmer, Bellonas atomfysiker.

Utvalget har som mandat å etablere et best mulig faktagrunnlag i forhold til både muligheter og risiko ved bruk av thorium til energiproduksjon på lang sikt.

Medlemmene av utvalget kommer fra atomkraftforskningsmiljøer i Norge og Europa, bla. CERN, Universitetet i Oslo (UiO) og Institutt For Energiteknikk (IFE). Lederen for utvalget er Mikko Kara fra den finske forskningsorganisasjonen VTT.

– Jeg tviler ikke på disse menneskenes kompetanse når det gjelder kjernefysikk, sier Bøhmer.

– Men eventuell bygging av atomkraftverk i Norge handler om mye mer, det handler også om miljøkonsekvenser, ulykkesfare og fare for spredning av atomvåpen, derfor mener jeg representanter for miljøbevegelsen og organisasjoner som jobber mot spredning av atomvåpen også burde fått plass i utvalget, sier han.

Utvalget skal ha ferdig sin rapport innen utgangen av 2007.