Nyheter

Åslaug Haga avviser norsk atomkraft

Mikko Kara, leder for Thorium-utvalget.
(Foto: Nils Bøhmer/Bellona)

Publiseringsdato: 15. februar, 2008

Skrevet av: Håvard Lundberg

Thoriumutvalget overleverte i dag sin rapport om bruk av thorium i Norge. Rapporten sådde tvil om muligheten til å utnytte norsk thorium. Åslaug Haga slo derfor fast at Regjeringen ikke har noen planer for å tillate bygging av atomkraft i Norge.

Leder av thoriumutvalget Mikko Kara, direkør ved VAPO, helte under en pressekonferanse i dag kaldt vann i blodet på de ivrigste forkjemperne for thorium. Utvalget har i løpet av et år lagt ned et betydelig arbeid i rapporten, men presenterte ingenting nytt som kunne vært avgjørende for om Norge burde satse på thorium.

Ingen planer

Olje- og energiminister Åslaug Haga tok imot rapporten, og sa at den i utgangspunktet ikke ga grunnlag for verken å avvise eller omfavne thorium som brensel. Regjeringen står imidlertid fast på sitt standpunkt:

– Vi har ingen planer om å tillate bygging av kjernekraft i Norge, sa Haga til pressen.

Ministeren understreket at det fortsatt er betydelige sikkerhetsutfordringer knyttet til atomkraft og hun brukte heller tid på å fokusere på de fornybare energimulighetene som Norge har.

– Vi snakker bio og vind. Fordelen ved å satse på fornybar energi, er at det ligger kort fram i tid, sa Haga.

Enda klarere

Bellona har alltid vært kritisk til atomkraft, og mener tilhengerne av thorium i alt for stor grad har fått prege debatten i det siste. Derfor tok Bellona fornøyd i mot dagens budskap fra thoriumutvalget:

bodytextimage_09-06_Nils_Bohmer_HH.JPG Photo: Halfrid Hagmoen

– Utvalgets framstilling av thorium er mye mer nyansert enn den offentlige debatten vi har vært vitne til de siste årene. Det burde nå være enda klarere at atomkraft ikke er noe vi burde satse på, sier atomfysiker i Bellona, Nils Bøhmer.

Skitten norsk utvinning

Grunnlaget for den norske thoriumdebatten var Norges store ressurser av thorium. Ifølge thoriumutvalget er disse, teknisk sett, store, men de vil ikke være drivverdige. Fordi utvalget ikke har bestått av en eneste geolog, har Norges geologiske undersøkelse (NGU) bidratt med undersøkelser av de norske thoriumressursene. Og NGU er klare i sine konklusjoner:

Sammenlignet med andre thoriumforekomster i verden er det ikke sannsynlig at det blir utvunnet thorium i Norge. Bakgrunnen er de lave konsentrasjonene på om lag 0,2 prosent og sammensetningene av forskjellige bergarter.

En norsk utvinning vil ifølge NGU være svært miljøskadelig, fordi man er avhengig av å utvinne thoriumet gjennom syre. Dette vil produsere flytende, radioaktivt avfall som må lagres og deponeres.

Urealistisk

Utvalgsleder Kara mente at de foreslåtte planene fra blant annet professor Egil Lillestøl, om en akseleratordrevet reaktor, vil være ”den aller dyreste energikilden”. Ifølge utvalget er det ikke realistisk å produsere strøm fra slike systemer de neste 30 årene. Mikko Kara understreket samtidig at Norge ikke alene kan utvikle et slik system, som flere tidligere har tatt til orde for.

– Vi vet at vi må nå en ”global peak” i våre utslipp innen 2015, for å hindre en temperaturøkning på over to grader. Da er vi helt avhengig av å sette i gang tiltak i dag, tiltak som vi vet fungerer, sier Bøhmer.

Manpower

Utvalgslederen la også vekt på at en norsk satsning på atom forutsetter utdanning av mange mennesker med relevant utdanning, som Norge ikke har i dag.

Ifølge Terje Strand, professor i fysikk, er Norge det landet i Europa med minst forutsetninger for å satse på atomkraft.

– Det Norge må utdanne flere folk til er den fornybare energisektoren og ikke til en ikkeeksisterende industri, avslutter Bøhmer.