Nyheter

Fikk advarsler om ulykkesfare

Foto: Wikipedia

Publiseringsdato: 16. mars, 2011

Skrevet av: Andreas Kokkvoll Tveit

IAEA sa allerede for to år siden at kraftverkene i Japan ikke ville tåle sterke jordskjelv. – Selskapet som driver Fukushima-anlegget har tradisjon for å underslå sannheten i alvorlige situasjoner, sier Nils Bøhmer.

Nye opplysninger lekket ut gjennom Wikileaks setter sikkerhetsarbeidet i den japanske atomindustrien i et nytt og mindre heldig lys.

Varslet om fare

Sent i 2008 skal Det internasjonale atomenergibyrået IAEA kommet med advarsler om at atomkraftverkene i landet ville få «alvorlige problemer» i tilfelle kraftige jordskjelv.

Dette er første gang disse opplysningene har blitt offentlig kjent.

– Dårlig åpenhetskultur

– Hemmelighold er ikke uvanlig i atomkraftindustrien, sier atomfysiker i Bellona Nils Bøhmer.

– Dette gjelder ikke minst operatøren ved Fukushima-kraftverket, TEPCO. Det er dessverre god grunn til å være skeptisk til informasjonen som de slipper ut om den kritiske situasjonen som pågår.

Han hevder at selskapet flere ganger har unngått å fortelle hva som har foregått under alvorlige hendelser ved anlegget.

Les mer om de nye avsløringene hos Daily Telegraph her.